Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Prætor designatus liberam legationem impetravit. Iterum censente 4, ut Trebianis legatam in opus novi theatri pecuniam ad munitionem viæ trausferre concederetur, obtinere non potuit, quin rata voluntas legatoris esset. Quum Senatusconsultum per- discessionem forte fieret, transeuntem eum in alteram partem, in qua pauciores erant, secutus est nemo. Cetera quoque nonnisi per ma

cos elegit, quibus etiam post eum psit censente ob præcedens negante, Principes.... acquieverunt, præci- quumque pergere debuisset , Senapueque sunt usi : n quibus singulis tus obtinuit, ut rata voluntas legalocis auctor etiam vacare, operam toris esset, neglecto illo ablativo, dare, dicere potuisset, ut adeo, si aptiorem sententiam addidit, ipsuin reperissem in aliquo libro adsue obtinere non potuisse dicens. Fuscerent, id glossema potius habuis- tiles autem sunt emendationes censem. Reitz. significationem conten sens, et obtineri non potuit, quatum esse hoc etiam loco admitti rum hæc etiam sensum prorsus diposse censet. Sed hoc sensu sem versum efficit. Ceterum, vide viros per Latinos dicere in aliqua re ac doctos a Burm, et Oudend. laudaquiescere i. e. quietum esse, illo tos. Trebianis. Quæ ex pluribus acquiescere idem esse, quod accum civitatibus Italiæ, quibus Trebiæ bere, exempla docent, in Lexicis

nomen , intelligenda sit , haud dereperiunda.

finierim. Trebiam, locum non mut3. Liberam legationem. Vide Clav. tum Roma distantem ex Livio, II, Cicer. Ind. leg. sub Julia de lega- 39, cum Donato Burmannus, Tretionibus liberis.

bulam Mutuscam Sabinorum, quæ 4. Censente.... obtinere non po

et Trebia dicta , Oudendorpius, tuit; id est, to proapéyou... oux ise Trebiam Umbriæ, hodie Trebi , spetsi. Notandus usus participii Reitzius dici censet. Hoc maxime præsentis pro eoporco, ut Cæs. 65, placet. admonens ; et anexóaoutor, apud

5. Per discessionem. Nota res est, Græcos sæpius obvium, quam apud triplici modo assensum in Senatu Latinos. Quæ enim exempla laudat esse datum, vel voce, vel manu, Duker. ad Flor. IV, 12, 28, plera vel pedibus, i. e. discessione, ubi ad que non quadrant, ut monuerunt ejus partem transibant, cujus senjam alii, præter Justin. XI, 7, «lte tentiam probabant, unde pedibus rato quærentibus de persona regis, in alicujus sententiam ire, et ipse jubentur eum regem observare , usus verbi accedere ad alicujus senetc. » ubi auctor dicere voluerat , tentiam, turpe denique pedariorum at proxime ante, oracula respon nomen. Præter eos, qui de antiqui. derunt, sed in scribendo aliud ver tatibus Romanis scripserunt, vide bum adhibuit, orationi minus con Cortium ad Sallust. Bell. Catilin. veniens. Ita nostro loco auctor scri cap. 50; ct not. in nost. edit. p. 80.

gistratus, et jure ordinario agebantur; tanta Consulum auctoritate, ut legati ex Africa adierint eos, querentes, trahi6 se a Cæsare, ad quem missi forent. Nec mirum, quum palam esset, ipsum quoque eisdem et assurgere, et decedere via.

XXXII. Corripuit consulares exercitibus præpositos, quod non de rebus gestis Senatui scriberent, quodque de tribuendis quibusdam militaribus donis ad se referrent: quasi non omnium tribuendorum ipsi jus haberent. Prætorem collaudavit, quod', honore inito, consuetudinem antiquam retulisset, de majoribus suis memorandi. Quorundam illustrium exsequias 4 usque ad rogum frequentavit. Parem moderationem minoribus quoque et personis et rebus exhibuit. Quum Rhodiorum magistratus, quod literas publicas sine subscriptione ad

1

pro concione

6. Trahi, detineri , tardari se a quam retulisset, etc. Cie. Agrar. II, Cæsare.

i: « Est hoc in more positum,

in7. Ipsum..... et assurgere. Conf. stitutoque majorum , ut ii, qui beDio, LVII, 11.

neficio vestro imagines familiæ suæ XXXII. I.

Quod non. ... scribe consecuti sunt, eam primam harent; quem morem primum negle- beant concionem, qua gratiam bexisse Agrippam, monuit jam Ca neficii vestri cum suorum laude saub. ex Dion. LIV, 24, quamquam conjungant, etc. » modestiæ Agrippæ id tribuente. 4. Exsequias... frequentavit. Cf.

2. Quodque de tribuendis quibus Dio, LVII, 11 et 14. Videntur Imdam militaribus donis, etc. Rem peratores in funeribus virorum ilnarrat Tac. Annal. III, 31, ad ann. lustrium ad laudationem tantum, 773: « eo prælio Rufus Helvius, quæ fiebat in Foro, venire soliti, gregarius miles, servati civis decus nec interesse officio , quum e Roretulit; donatusque est ab Apronio stris ad bustum extra urbem cortorquibus et hasta. Cæsar addidit pus efferretur, quam et alii multi civicam coronam, quod non eam pietatis legem in exsequiis non maquoque Apronias, jure Proconsulis, gis curabant. tribuisset, questus magis, quam of 5. Literas.... sine subscriptione; fensus. » Codices alii, quasi non in quibus omissa clausula , qua, omnium.... ipse jus haberet : male : quum ad Principem scriberent, verba Tiberii ab auctore referun felicitatem illi optabant. Conf. Dio, tur. Vide August. 25.

LVII, 11, ubi comparat Fabricius 3. Quod.... consuetudinem anti Plin. Epist. X, 1, « Fortem te et

se dederant, evocasset, ne verbo quidem insectatus, ac tantummodo jussos subscribere, remisit. Diogenes Grammaticus, disputare sabbatis Rhodi solitus , venientem eum , ut se extra ordinem audiret, non admiserat, ac per servulum suum in septimum diem distulerat. Hunc Romæ, salutandi sui causa pro foribus adstantem, nihil amplius, quam ut post septimum annum rediret, admonuit. Præsidibus?, onerandas tributo provincias suadentibus, rescripsit : « Boni pastoris esse , tondere

pecus, non deglubere. »

XXXIII. Paulatim Principem exseruit, præstititque: etsi varium diu, commodiorem tamen sæpius, et ad utilitates publicas proniorem. Ac primo eatenus interveniebat, ne quid perperam fieret. Itaque et constitutiones quasdam Senatus rescidit, et magistratibus pro tribunali

que

hilarem, Imperator optime, et pri- providebat. » Dictum Tiberii mul. vatim et publice opto,

» el Bris tis illustrant Casaubon. ad h. I. et son. de Formulis, pag. 324. Jure Fabric. ad Dion. I. c. igitur improbant Wolfius et Ou

XXXIII. I.

Principem exseruit; dend. Ernestii interpretationem de i. e. abditum antea simulationis lasubscriptione pominum.

tebris protulit et ostendit. Al. exer6. Sabbatis; id est, septimo quo

cuit. Sed id jam est in præstitit. hebdoinadis die, ut apparet ex

Exseruit finem simulationi imposisequentibus, in septimum diem dis tum, præstitit facta Principi contulerat. Sabbati nomen a consue venientia significat. Ita manum vetudine cum Judæis ad Romanos

ste abditam exsero,

deinde essepervenisse, docet hic locus et Se- ruisse, factis præsto. nec. Epist. XCV, « accendere ali. 2. Interveniebat. Antea in admiquem lucernam sabbatis prohibea- nistranda Republica omnia magimus. » De celebrato autem a Græ stratibus relinquere videbatur, nulcis quoque aliisque populis die se las sibi partes arrogabat. Nunc ptimo, vide Casaub. ad h. I. et Fa suam auctoritatem interponere, se bric, ad Dion. XXXVII, 17. negotiis regendis immiscere cæpe

7. Præsidibus.... rescripsit, etc. rat. Ita Cæs. cap. 3o, neque Senatu Conf. Dio, LVII, 10; Oros. VII, 4. interveniente. Tacit. Annal. IV, 6, «et, ne pro

3. Et constitutiones.... rescidit, vinciæ novis oneribus turbarentur, et magistratibus... in parte primori. atque vetera sine avaritia aut cru Tacit. Anval. I, 75, « Nec Patrum delitale magistratuum tolerareni, cognitionibus satiatus, judiciis as

cognoscentibus plerumque se offerebat consiliarium, assidebatque juxtim , vel ex adverso in parte primori : et si quem reorum elabi gratia, rumor esset, subitus aderat, judicesque aut e 4 plano, aut e quæsitoris tribunali, legum et " religionis, et noxæ, de qua cognoscerent, admonebat: atque etiam, si qua in publicis moribus desidia aut mala consuetudine labarent, corrigenda suscepit.

XXXIV. Ludorum ac munerum impensas' corripuit, mercedibus’ scenicorum recisis, paribusque gladiatorum ad certum numerum redactis. Corinthiorum vasorum pretia in immensum exarsisse, tresque 4 mullos xxx mil

sidebat in cornu tribunalis (i. e. in Tacit. Annal. I, 77, « de modo luparte primori), ne Prætorem cu caris (i. e. mercedum scenicorum) ruli depelleret, multaque eo coram et adversus lasciviam fautorum, adversus ambitum et potentium multa decernuntur,» ubi conf. Expreces constituta : sed dum veri cursum Lipsii de modo lucaris vatati consulitur, libertas corrumpe riis temporibus. Capitolin. de M. batur. » Conf. Dio, LVII, 7. Cete Antonino Imperatore, c. 11, « Temrum, recepiinus cum Oudend. et peravit scenicas donationes, juWolf. juxtim i. e. juxta magistra- bens, ut quinos aureos scenici actum cognoscentem (ut postea e ciperent; ita tamen, ut nullus ediquæsitoris tribunali), pro vulg. tor decein aureos egrederetur. » mixtim i. e. inter judices.

3. Exarsisse. De vocabulis, an4. E plano. Opponitur e quæsi nonæ graritatem significantibus, et toris i. e.

ejus, cui quæstio vel or ab incendio desumtis, cf. Turneb. dinaria competebat, vel extraordi- Advers. XXII, cap. 32. Notat omnaria demandata erat, tribunali. pino exardescere, a parvo initio, ut Est igitur, E loco non edito, i. e. e scintilla, in maximum excrescere. inter reliquos judices.

4. Tresque mullos, etc. Mullus 5. Religionis, jurisjurandi, quo est piscis, qui barbo quoque, Gr. præstito ad judicialem calculum apigan dicitur, descriptus a Plin. accedebant.

Hist. Nat. IX, 17 (30). Tanta autem XXXIV. 1. Corripuit, contraxit, luxuria amabant hunc cibum Rominuit , ut Domit. 4, « singulos mani, ut, auctore eodem Plin. c. (missus) a septenis spatiis ad quina 31, unum octo millibus nummum, corripuit. Ita corripere gradum Caio principe, emerit Apicius, alium Horat. Carm. 1, 3, 33, vianı cor sub ipso Tiberii imperio quinque ripere Plin. Epist. IV, 1 et al. de millibus Octavius, quod narrat Sevia dicitur, quam contrahit aucta nec. Ep. XCV, ut adeo, tres mulcurrentis celeritas.

los triginta millibus venisse, haud 2. Mercedibus scenicorum recisis. incredibile sit. Tamen ejicere hoc

libus nummum venisse, graviter conquestus, adhibendum supellectili modum censuit, annonamque macelli, Senatus arbitratu, quotannis temperandam; datos Ædilibus negotio popinas ganeasque usque eo inhibendi, ut ne opera quidem pistoria proponi venalia sinerent. Et ut parcimoniam publicam exemplo quoque juvaret, solemnibus ipse conis pridiana sæpe ac semesa obsonia apposuit, dimidiatumque aprum; affirmans, omnia eadem

Joco mullos viri docti voluere, quod memorat etiam Dio, LVII, 15. proxime antecedit Corinthiorum 5. Dato Ædilibus negotio, etc. mentio, et sequitur, supellectili mo. De eo intelligo etiam verba Taciti, dum adhibitum. Burmann. ideo con III, 55, « auditis Cæsaris literis, jecit trullas vel trulleos, quod va remissa Edilibus talis cura, » id sorum genus ad Corinthia refert est, ab Imperatore, cui imponere Plin. XXXIV, 2, et memini, eam eam voluerat Senatus, ad magistradem conjecturam me legere prius tus rejecta. Ipse enim Tiberius ibi jam in singulari super h. 1. disser in literis cap. 54, « si quis ex matatione prolatam a scholæ Qued- gistratibus tantam industriam ac linburg. Rectore, Winckenio. Sed

severitatem pollicetur, vt ire obhæc virorum doctorum conamina viam queat; hunc et laudo, et exo, venerunt ex inobservantia moris nerari laboruin meorum partem faSuetonii sæpe notati, quo duobus teor; sin accusare vitia volunt, membris duo subjungit, quæ sibi dein, quum gloriam ejus rei adepti invicem respondeant, ut adeo hoc sunt, simultates faciunt (vel fuloco ob immensa Corinthiorum va giunt), ac mihi relinquunt, cresorum pretia , supellectili modum dite, P. C., me quoque non esse adhibendum, ob tres mullos tri offensionum avidum, etc, v Quod ginta millibus HS. emtos, annonam

enim Ernestius ad nostrum locum macelli quotannis temperandam regerit , de diversis temporibus censuisse dicatur. Utramque rem sermonem esse, non meminerat in Senatu agitatam, memorat etiam vir summus, Suetonium partes sinTacitus , quamquam non eodem lo- gillatim, neque per tempora, sed co, quod et ipsum erroris causa fuit per species exsequi, ut dicebat Auviris doctis. Nam Annal. II, 33, ad gust. cap. 9. Postea, opera pistoria ann. 769, de vasis, vestibus, supel sunt dulciariorum opera (Gallice lectile, familia, et III, 52,

la pâtisserie). 775, de coercendo ventris et ganeæ

6. Omnia eadem habere, que paratu, resumendaque lege sum lotum ; id est, nihil interesse, e tuaria sententias in Senatu factas, toto apro apposito epulentur, an narrat. Conf. Ernest. ad Annal. III, e dimidiato; easdem enim esse car52, et Excurs. ad nostr. locum, nos, eumdem saporem , ut recte Prius Tiberii edictum ann, 769 com Ernestius. Muller. conjicit omnia

ad ann.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »