Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 141 - Multiply the divisor, thus augmented, by the last figure of the root, and subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend.
Σελίδα 108 - RULE. Divide the numerator by the denominator, and the quotient will be the whole or mixed number sought.
Σελίδα xxxviii - Plane figures that are bounded by right lines have names according to the number of their sides, or of their angles ; for they have as many sides as angles ; the least number being three.
Σελίδα xxxviii - A Right angle is that which is made by one line perpendicular to another. Or when the angles on each side are equal to one another, they are right angles.
Σελίδα 139 - ROOT of any given number, or power, is such a number as, being multiplied by itself a certain number of times, will produce the power ;. and it is denominated the first, second, third, fourth, fcfc.
Σελίδα 153 - From half the sum of the three sides, subtract each side severally; multiply the half sum, and the three remainders together, and the square root of the product will be the area required.
Σελίδα 92 - Having arranged the numbers so that the smaller may stand under the greater, subtract each number in the lower line from that which stands above it, and write down the remainders. When any of the lower denominations are greater than the upper, increase the upper number by as many as make one of the next higher denomination, from which take the figure...
Σελίδα 137 - RULE. Multiply the given number, or first power continually by itself, till the number of multiplications be 1 less than the index of the. power to be found, and the last product will be the power required.
Σελίδα xxxvii - Line, or Straight Line, lies all in the same direction between its extremities, and is the shortest distance between two points.
Σελίδα 7 - From A, one end of the line, draw A c, making any angle with AB ; and from B, the other end, draw B d, making the angle AB c?

Πληροφορίες βιβλιογραφίας