Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 53 - MONEY. 10 mills = 1 cent. 10 cents = 1 dime. 10 dimes = 1 dollar. 10 dollars = 1 eagle.
Σελίδα 51 - Thirty days hath September, April, June, and November, February hath twenty-eight alone, And all the rest have thirty-one ; Except in leap year, at which time February's days are twenty-nine.
Σελίδα 89 - Then multiply the second and third terms together, and divide the product by the first term: the quotient will be the fourth term, or answer.
Σελίδα 60 - Place the numbers so that those of the same denomination may stand directly under each other.
Σελίδα 2 - Co. of the said district, have deposited in this office the title of a book, the right whereof they claim as proprietors, in the words following, to wit : " Tadeuskund, the Last King of the Lenape.
Σελίδα 51 - TABLE. 60 seconds (sec.) make 1 minute, min. 60 minutes, " 1 hour, h. 24 hours, " 1 day, da. 7 days, " 1 week, wk. 365 days, " 1 common year, yr. 366 days, " 1 leap year, yr. 12 calendar months,
Σελίδα 161 - To find the circumference of a circle when the diameter is given, or the diameter when the circumference is given.
Σελίδα 176 - There is a cistern or vat of a cubical form which contains 1331 cubical feet: what are the length, breadth, and depth of it? Ans. each 1 1 feet.
Σελίδα 169 - Subtract the square number from the left hand period, and to the remainder bring down the next period for a dividend.
Σελίδα 162 - Railroad and transportation companies estimate light freight by the number of cubic feet it occupies ; but heavy freight is estimated...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας