Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][ocr errors][merged small]

ESSAYS OF ELIA

BY

CHARLES LAMB

ILLUSTRATED BY R. SWAIN GIFFORD, JAMES D. SMILLIE, CHARLES A. PLATT,

F. S. CHURCH.

G. P. PUT NAM’S SONS

NEW YORK : 27 & 29 WEST 23D STREET
LONDON : 25 HENRIETTA ST., COVENT GARDEN,

Press of G. P. Putnam's Sons

New York

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »