Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 206 - Had I but died an hour before this chance, I had lived a blessed time; for from this instant There's nothing serious in mortality: All is but toys: renown and grace is dead ; The wine of life is drawn, and the mere lees Is left this vault to brag of.
Σελίδα 319 - I knit my handkerchief about your brows, (The best I had ; a princess wrought it me,) And I did never ask it you again ; And with my hand at midnight held your head ; And, like the watchful minutes to the hour, Still and anon cheered up the heavy time ; Saying, What lack you ? and, Where lies your grief?
Σελίδα 198 - Is this a dagger which I see before me, The handle toward my hand ? Come, let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not, fatal vision, sensible To feeling as to sight ? or art thou but A dagger of the mind, a false creation, Proceeding from the heat-oppressed brain ? I see thee yet, in form as palpable As this which now I draw. Thou marshall'st me the way that I was going ; And such an instrument I was to use. Mine eyes are made the fools o...
Σελίδα 65 - But nature makes that mean: so, o'er that art, Which you say adds to nature, is an art That nature makes. You see, sweet maid, we marry A gentler scion to the wildest stock, And make conceive a bark of baser kind By bud of nobler race: this is an art Which does mend nature, — change it rather; but The art itself is nature.
Σελίδα 445 - I have been studying how I may compare This prison where I live unto the world: And for because the world is populous, And here is not a creature but myself, I cannot do it; yet I'll hammer it out. My brain I'll prove the female to my soul; My soul the father: and these two beget A generation of still-breeding thoughts, And these same thoughts people this little world, In humours like the people of this world, For no thought is contented.
Σελίδα 552 - Ill-weaved ambition, how much art thou shrunk ! When that this body did contain a spirit, A kingdom for it was too small a bound ; But now, two paces of the vilest earth Is room enough : — this earth, that bears thee dead, Bears not alive so stout a gentleman.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας