Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 45 - If two triangles have two sides of one equal respectively to two sides of the other, but the included angle of the first triangle greater than the included angle of the second, then the third side of the first is greater than the third side of the second.
Σελίδα 119 - In any proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes.
Σελίδα 180 - The areas of two triangles which have an angle of the one equal to an angle of the other are to each other as the products of the sides including the equal angles. A D A' Hyp. In triangles ABC and A'B'C', To prove AABC A A'B'C' A'B' x A'C ' Proof. Draw the altitudes BD and B'D'.
Σελίδα 31 - The median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base.
Σελίδα 305 - A cylinder is a solid bounded by a cylindrical surface and two parallel planes; the bases of a cylinder are the parallel planes; and the lateral surface is the cylindrical surface.
Σελίδα 337 - A spherical polygon is a portion of the surface of a sphere bounded by three or more arcs of great circles. The bounding arcs are the sides of the polygon ; the...
Σελίδα 250 - A straight line perpendicular to one of two parallel planes is perpendicular to the other also.
Σελίδα 297 - A truncated triangular prism is equivalent to the sum of three pyramids whose common base is the base of the prism, and whose vertices are the three vertices of the inclined section.
Σελίδα 105 - I. When the given point, A, is in the circumference. HINT. — What is the angle formed by a radius and a tangent at its extremity ? II. When the given point, A, is without the circle. \ Construction. Join A, and 0 the center of the given circle. On OA as a diameter, construct a circumference, intersecting the given circumference in B and C.
Σελίδα 276 - An oblique prism is equivalent to a right prism whose base is a right section of the oblique prism, and whose altitude is equal to a lateral edge of the oblique prism. Hyp. GM is a right section of oblique prism AD', and OM ' a right prism whose altitude is equal to a lateral edge of AD'. To prove AD' =s= GM'. Proof. The lateral edges of GM

Πληροφορίες βιβλιογραφίας