Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][merged small]

From a photograph taken before her last

illness and never before published

MY

GARDEN OF HEARTS

By

MARGARET E. SANGSTER

A Collection of the Best Short Stories and
Essays written during a long literary lifetime

THE CHRISTIAN HERALD

BIBLE HOUSE, NEW YORK CITY

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »