Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

78.

TAYLOR INSTITUTION.

i BEQUEATHED TO THE UNIVERSITY

BY

ROBERT FINCH, M. A.

OF BALLIOL COLLEGE.

[graphic][subsumed]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »