Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

The quadrature of the circle

William Alexander
Myers, Jean Etienne Montucla

[graphic]
[graphic]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »