Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 60 - A sphere is a solid bounded by a curved surface, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 227 - Every body continues in a state of rest, or of uniform motion in a straight line, unless it is compelled to change that state by a force impressed upon it.
Σελίδα 228 - To every action there is always opposed an equal reaction: or, the mutual actions of two bodies upon each other are always equal and directed to contrary pans.
Σελίδα 32 - The circumference of every circle is supposed to be divided into 360 equal parts, called degrees...
Σελίδα 90 - To reduce a mixed number to an improper fraction, Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the numerator; under this sum write the denominator.
Σελίδα 228 - The change of motion is proportional to the motive force impressed; and is made in the direction of the right line in which that force is impressed.
Σελίδα 55 - PROBLEM I. To find the area of a parallelogram, whether it be a square, a rectangle, a rhombus, or a rhomboides.
Σελίδα 157 - It is bounded on the North by the Arctic Ocean ; on the East by the Pacific Ocean ; on the South by the Indian Ocean ; and on the West by the Red Sea, the Mediterranean Sea, the Caspian Sea, and the Oural Mountains.
Σελίδα 97 - Multiply the first and second terms together, and divide the product by the third ; the quotient will be the answer in the same denomination as the middle term was reduced into.
Σελίδα 19 - ... When a straight line standing on another straight line, makes the adjacent angles equal to one another, each of the angles is called a right angle ; and the straight line which stands on the other is called a perpendicular to it. 11. An obtuse angle is that which is greater than a right angle. 12. An acute angle is that which is less than a right angle. 13. A term or boundary is the extremity of any thing.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας