Περιεχόμενα

Council of the Senate etc 2
14
University Demonstrators 14
14
University Administrative Offices
23
Special Foundations
37
University Prizes
58
Honorary Degrees
72
University and College Patronage
79
Tripos Lists 195155
86
Mechanical Sciences Tripos
236
Economics Tripos
246
Archaeological and Anthropological Tripos
256
English Tripos
267
Geographical Tripos
282
Music Tripos 92
292
Colleges and Approved Foundation
302
Table of Matriculations 194555
522

Historical Tripos
177
Oriental Languages Tripos
197
General Index
1251
Πνευματικά δικαιώματα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας