Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 93 - 1 Dime, " d. 10 Dimes " 1 Dollar, " S. 10 Dollars " 1 Eagle, " e. NOTE. The words eagle and dime are seldom or never used in business transactions. Dollars and cents are usually separated by a point ; thus, $36.42 is read, 36 dollars and 42 cents.
Σελίδα 64 - If 2 men start from the same place and travel in opposite directions, one at the rate of 4...
Σελίδα 100 - Thirty days hath September, April, June, and November ; All the rest have thirty-one, Except the second month alone, Which has but twenty-eight, in fine, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 65 - If 4 men can do a piece of work in 6 days, in how many days can 3 men do twice as much work ? 15.
Σελίδα 143 - INTEREST is money paid for the us* of borrowed money. The money borrowed is called the Principal. The sum of the principal and interest is called the Amount. 2. In many of the United States interest is computed at 6 per cent., and this will be the per cent. understood in this book if no other is mentioned. 3. In computing interest, thirty days are usually considered a month, and 12 months a year.
Σελίδα 94 - TABLE. 24 Grains (gr.) make 1 Pennyweight, marked dwt. 20 Pennyweights " 1 Ounce, " oz. 12 Ounces " 1 Pound, " Ib. 1. How many grains in 2dwt.
Σελίδα 101 - NUMBERS. 12 units = 1 dozen. 12 dozen — 1 gross. 12 gross = 1 great gross. 20 units = 1 score.
Σελίδα 171 - The number to be divided is called the dividend. The number by which we divide is called the divisor.
Σελίδα 95 - TABLE. 16 Drams (dr.) make 1 Ounce, marked oz. 16 Ounces " 1 Pound, " Ib. 25 Pounds " 1 Quarter, " qr. 4 Quarters " 1 Hundred Weight, " cwt 20 Hundred Weight " 1 Ton,
Σελίδα 27 - SIGN. A short horizontal line, — , is the sign of subtraction. It is usually read minus, which is a Latin word signifying less. It shows that the number after it is to be taken from the number before it.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας