Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

mitted by the different legislatures, and that wherever you had given your opinion the event had proved you were right, then enumerated a number of instances to prove his assertion. Mr. Mason concluded by saying that he was convinced from the whole of his conversation with Lee, Harrison, and other members of Congress, that a faction in Congress against you had never existed. Our conversation passed in Alexandria before several gentlemen, among whom was Major Jennifer of Maryland.”

ARMS OF MASON, FOWKE, AND THOMSON (OR THOMPSON)

FAMILIES.

Masons of Stratford-upon-Avon, Warwickshire: Az. a point with three embattlements arg. charged with fleur-de-lis gu., on the middle battlement a dove with wings displayed standing thereon, proper. Crest-a talbot pass. regardant ar. eared sa. holding in his mouth a hart's horn or. Motto-Pro Patria Semper. (This was altered by George Mason of Gunston, after the Revolution to Pro Republica Semper.)

Fowkes of Gunston, Staffordshire : Vert., a fleur-de-lis ar., on a chief indented of the second a lion pass. gu. with a crescent difference sa. Crestan Indian goat's head erased ar. MottoOptimum Est Alienâ Frui Insaniâ.

Thompsons of Yorkshire : Per fesse ar. and sa. a fess counterembattled betw. three falcons counterchanged, belled and jessed or. Crest—an arm embowed in armour, quarterly, or, and az. the gauntlet ppr. holding the truncheon of a broken lance of the first.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

A

185, 189, 191, 196, 198, 201, 217,

267, 269, 280, 281, 305, 315, 418,
Aberdeen, Scotland, ii., 17

ii., 5, 9, 10, 12, 63, 64, 67, 79, 81,
Accohick, Accokeek, Aquaceek, plan- 82, 84, 92, 96, 97, 180-182, 209–
tation of, i., 2, 16, 20, 22

211, 302, 310, 324, 335, 336, 348–
Accotink Run. See Creeks.

351, 357–360, 455, 456, 472, 475
Accotink turnpike, i., 112

Alexandria Museum, i., 169
Acoquane. See Occoquon.

Alexandrians, ii., 336
Adam, Robert, i., 427

Algerines, ii., 63, 328
Adams, George, ii., 462; John, i., Alien and Sedition laws, i., viii., ii.,

180, 224, 257, 258, ii., 33, 39, 184, 417
237, 374, 377 ; John Quincy, i., vi.; Allerton, Maj. Isaac, i., 12, 15, 17, 19
Samuel, i., 168, 171, 180, 258, 336, Allison, William, ii., 47
ii., 217, 218, 283, 377 ; Thomas, i., Ambler, Jacqueline, ii., 338, 340 ;
295

Richard, i., 55, ii., 340
Adams' “ Defence of the American America, i., ix., xiii., I, 53, 59, 78,

Constitutions," ii., 237 ; “Thoughts 87, 96, 97, 123, 125, 126, 129, 130,

on Government,” i., 224, 257, 258 142, 150, 152, 157, 175, 177, 195,
Adventurers for Virginia, i., 4, 156, 210, 216, 231, 237, 249, 263, 271,
396-398, 401

293, 294, 299, 301, 317, 330, 333.
Africa, i., 153

341, 343, 352, 360, 364, 366, 384-
African, company,

see Companies ; 388, 390, 393-396, 398, 399, 411,
merchants, ii., 419; slavery, slave- 419, 421, 423, 426, 427, 432, 443,
trade, see Slaves.

ii., 3, 4, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 34,
Aix-la-Chapelle, peace of, i., 414

40, 45-47, 49, 51, 59, 69, 114, 121,
Alaska, ii., 289

130, 134, 135, 178, 211, 217, 230,
Albany, N. Y., i., xiv., 36

259, 277, 296, 301, 306, 317, 324,
Albemarle County, Va., i., 173, 176, 327, 334, 368, 384, 386, 398, 404,
314

409, 414, 420, 425, 433, 454, 474
Albemarle, George, Duke of, i., 408 American, admirers, i., 153, 319;
Albemarle Resolutions, i., 173, 174 affairs, i., 319; army, i., 363, ii.,
Aldborough, England, i., 3

34, 50 ; cause, i., 296, 297, ii., 4,
Alexander family, i., 92, 93 ; MSS. of, 9, 16, 18 ; charters, i., 399 ; coast,
i., 38, 118.

ii., 5; colonies, i., 175, 419, 421,
Alexander, Charles, i., 118, 427 ; ii., 25, 344 ; commerce, i., 389, 390;

Gustavus B., i., 92; John, i., 93, commissioners, ii., 48 ; Congress,
125, 392, ii., 39; Mr., i., 63, 87, i., 298 ; consignments, ii., 335 ;
90, ii., 301, 337 ; Philip, i., 77, 93, consul, i., 368 ; consul-general, ii.,
427; Philip of Chotank, ii., 36–39, 305 ; council, ii., 29; discipline, i.,
57

150 ; doctrines, i., 178; dominions,
Alexandria, Va., i., xi. xiv., 61, 63, i., 154, 421 ; executive, ii., III;

64, 75-77, 85, 87, 90, 93, 103, 112, forces, ii., 19; freedom, i., 138;
115, 120, 128, 154, 173, 177, 182, gallons, ii., 314 ; government, i.,

Atlantic Ocean, i., 364, 384, 396, 412,

ii., 47

Atterbury, Right Rev. Francis, i., 151
Augusta County, Va., i., 67, 326, 412,

413, ii., 24, 343
Augusta, Ga., i., xiv.
Augusta Springs, Va., i., 315, ii., 339
Augustine, Florida, i., 294
Austin, James, i., 9
Awbrey, Francis, i., 55
Aylett, Col. William, i., 304

B

Bacon, Gen. Nathaniel, i., 13-15
Bacon's Rebellion, i., 9, 10, 349, ii.,

159
Baker, Jerman, i., 339
Ball, George, i., 392; Winifred, née

Williams, ii., 463
Ball's patent, ii., 463, 464
Ballendine, John, i., 329. 335
Baltimore, Md., i., xii., xiii., 146, 188,

278, 280, 356, ii., 99, 103, 310,

329, 334, 352, 365
Baltimore libraries. See Md. Hist.,

Peabody.
Baltimore, Lord. See Calvert.
Bancroft, George, i., 157, 235, 256,

263, 264, ii., 68, 96, 126, 127, 378
Bancroft's “History of the Constitu-

tion," i., 319, ii., 54, 66, 91, 95,
96, 102, 126, 131, 188, 209, 210;

History of the United States," i.,
257, 263, ii., 378
Bannister, Col. John, i., 283, 284
Baptism of Indian child, i., II
Barbadoes. See Mason's Island.
Barclay, Thomas, ii., 305
Barclay's Plot, i., 19
Barney, Capt. Joshua, ii., 40-42
Barré, Isaac, i., 153
Barron, Capt. James, i., 230, 233 ;

Capt. Richard, i., 230
Barton, Thomas, i., 25
Bassett, Miss, Washington ;

133, ii., 288, 397, 404; grievances,
i., 424, 425; imports, i., 142; in-
dependence, i., 361, 362, 364 ; in-
terest, i., 365 ; liberties, ii., 228 ;
liberty, ii., 29, 30, 42, 44, 50, 52 ;
manners, ii., 154 ; manufactures, ii.,
173, 212; manufacturers, i., 149;
merchant, i., 385 ; mind, ii., 404 ;
minister, ii., 301 ; morals, ii., 154 ;
patriot, ii., 365 ; patriots, i.,, 152,
ii., 237; people, ii., 427; political
philosopher, ii., 288 ; political sys-
tem, ii., 296 ; politics, ii., 302, 303 ;
principle, i., 262; produce, ii., 300;
prospects, i., 293, 300 ; revenue
acts, i., 142, 149; rivers, ii., 449,
452 ; seas, ii., 449, 452 ; soil, ii.,
154 ; State, i., 265 ; States, i., 267,
363, ii., 2, 3, 47, 393, 452 ; states-
men, ii., 220; subjects, i., 389;
system, ii., 236; theatre, i., 212;
trade, i., 194, ii., 299; union, i.,
298, 364, ii., 282, 331, 387, 445 ;

vessels, ii., 63
“ American Archives," i., 171, 175,

177, 179, 182, 183, 204, 214, 219, 268
American Historical Association, ii.,

282
Americans, i., 147, 150, 194, 293, ii.,

33, 223, 308
Amsterdam, ii., 13
Analostan Island, Anacostin, Barba-

does, “My Lord's Island." See

Mason's Island.
Annapolis Convention, ii., 93-95
Annapolis, Md., i., 126, 131, 242, ii.,

65, 66, 68, 99, 214, 356
Anthony, Elizabeth, née Hill, ii., 302 ;

John, ii., 302; Joseph, ii., 354
Antifederalists, ii., 183, 184, 211, 223,

224, 227, 233, 242, 244, 248, 264,
271-273, 281, 284, 286, 287, 289,

296, 297, 308, 309, 362, 374
Apollo Room, Raleigh Tavern, i., 124
Appleton's “ Cyclopedia of American

Biography," i., xv.
Appomattox River. See Rivers.
Aquia, i., 222, 375, ii., 348, 359
Aquia Church. See Overwharton

parish churches.
Aquia Creek See Creeks.
Arnold, Benedict, i., 326, ii., 15, 16,

76, 343 ; John, i., 41
Ashton, John, i., 41
Assemblies of the States, i., 301, 439
Assumption Act, ii., 329-331
Atlantic, brethren, i., 136 ; interests,

ii., 135 ; States, ii., 137

Richard, ii., 304
Bath, England, i., 47, 54
Baxter, James, i., 49
Bayard, Hon. Thomas F., i., xii.
Bayley, Mr., ii., 349
Beckley, John, ii., 83, 85
Belhaven. See Alexandria.
Bellomont, Earl of, i., 43
Benjamin, Walter R., i., xiv,
Benton, Thomas H., ii., 285; speech

in U. S. Senate, ii., 285
Berlin, Md., i., xiv.

see

[blocks in formation]

Berkeley County, Va., i., 154, ii., 412
Berkeley, Frances, Lady, née Cul-
pepper (m. Ist Samuel Stephens, m.
3d Philip Ludwell), i., 193 ; John,
Lord, i., 408; Norborne, Baron de
Botetourt, i., 132-134, 136, 137,
153, ii., 24 ; Sir William, i., 6, 13-

15, 193
Berkeley Springs, i., 315
Bermondsey, England, i., 42
Bermuda Hundred, Va., ii., 337
Bermudas, Somers Islands, i., 402
Bethel, Slingsby, i., 41
Beverley family, Va., i., 90
Beverley, Robert, i., 30
Bibliography, George Mason, i., xv.
Birch's Sons, Thomas, i., xiv.
Blackburn, Edward, i., 200; Col.

Thomas, i., 93, 104, 206, 293, ii.,

261, 310, 407, 408, 414 ; between
Virginia and Pennsylvania, i., 261,
270, 271, 308, 407 (Mason and

Dixon's line), 360, 361, 363
Bourbon County, Ky., ii., 309
Bowling Green, Va., ii., 181
Bowman, John, i., 35
Boyd Hole, i., 87, 90
Braddock, Gen. Edward, i., 60–63,.

134
Braddock House (Cary House), i., 61
Braddock's Road, i., 60
Brandywine, battle of, i., 285
Braxton, Carter, i., 199, 205, 334,

336, 392
Brent, Anne, née Carroll, ii., 316;

Eleanor, née Carroll, ii., 316 ;
Daniel of “ Richland," ii., 316;
Daniel Carroll, i., 88, 89; Capt.
George of “ Woodstock," i., 10-12,
17, 20, 349 ; George (4th) of “Wood-
stock,” i., 349 ; George (5th) of

Woodstock,” i., 350; George, ii.,
463, 464 ; Capt. Giles, i., 5-7;
John, ii., 337, 357, 358 ; Madame,
i., 373 ; Nicholas, i., 153; Richard,
ii., 316; Robert of Woodstock,"
i., 222, 350 ; Sarah, Mrs. George
Mason, see Mason ; William, of
“Richland," i., 87, 125, 213, 222,

74

316

Brent family, i., 54; MS. Book of,

i., 350

Blacket, Sir William, i., 47
Bladen, Mrs., née Loftus, ii., 467;

William, ii., 355, 356
Bladensburg, Md., i., 138, ii., 336, 340
Blair Educational Bill, ii., 288
Blair, Rev. James, i., 32 ; President

John, i., 69, 70, 122, 136 ; Judge
John, i., 228, 234, 289, 392, ii., 97,

160, 171, 172, 373
Bland, Richard, i., 124, 129, 137, 179,

199, 202, 204-206, 228, 234, 392,
ii., 373 ; Theodoric, i., 20; Col.
Theodoric, Jr., i., 284, 368, ii.,
191, 242, 243, 309, 337, 339; The-

odoric, of Maryland, i., xv., 246
Bland's “Inquiry into the Rights of

the British Colonies,” i., 129
Bledsoe, Albert Taylor, ii., 293
Bledsoe's “Is Davis a Traitor ?” ii.,

293
Bogge's (Boggess, Henry ?), i., 68, 70
Bond, Capt., ii., 318
Bordeaux, France, ii., 97, 211, 212,

299, 302, 304, 305, 307, 308, 316,
318, 327, 328, 331, 334, 336, 350,

352, 357
Boston, Mass., i., xii., xiv., 131, 167,

168, 170, 171, 178, 180, 194, 216,
217, 422, 426, ii., 175, 183, 307,

327, 353, 400
Boston Port Bill, i., 168, 169, 173,

175, 178
Bostonians, i., 179
Botetourt County, Va., ii., 24, 25
Botetourt, Lord. See Berkeley.
Boundary lines, between Virginia and

Maryland, i., 261, 407 ; between
Virginia and North Carolina, i.,

Brenttown, Brentsville, i., 21, 48
Brewood Church, Eng., i., 3
Brewood, England, parish of, i., 2;

town of, i., 2
British, the, i., 216, 278, 285, 311,

337, 351, ii., 72
British, ancestors, i., 249; aristocracy,

i., 177 ; army, i., 296 ; channels,
ii., 3 ; citizens, ii., 70; colonies, i.,
181, 425, ii., 30, 40 ; commissioners,
i., 293; constitution, i., 150, 174,
182, 388, 405, ii., 70, 124, 170,
408 ; councils, i., 294, 301 ; credi-
tor, ii., 58, 261, 352 ; creditors, ii.,
46, 198, 437 ; crown, i., 407, 410,
413, 419, 421 ; debts, ii., 45, 46,
52, 53, 58, 62, 72, 194, 197, 205,
206, 244, 272, 352, 437 ; dominions,
i., 382, 412, ii., 28 ; empire, i., 420,
ii., 431 ; executive, ii., 111; fleet, i.,
285 ; forces, i., 320, 362 ; freeman,
i., 428; garrison, i., 365 ; gentry,
i., 366 ; goods, i., 149; govern-
ment, i., 78, 150, 308, 413, ii., 24,
30, 46, 111, 124, 160, 399, 408 :

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »