Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

House of Commons, i., 260, 421 ;
interest, i., 365 ; intrigue, ii., 63 ;
islands, ii., 155 ; isle, i., 388 ;
king, i., 342, ii., 2 ; legislature, i.,
399; machinations, ii., 66; manu-
facture, i., 138 ; manufactures, i.,
142, 386, 390 ; medium, ii., 148 ;
merchants, i., 386, ii., 45, 46, 153,
160 ; ministry, i., 293, 294, 299.
301, 321, 410, 421 ; name, i., 299;
nation, i., 385 ; navy, ii., 4; no-
bility, i., 366; Parliament, i., 174,
321, 384, 419, 420, ii., 125, 398,
409 ; politics, i., 383 ; polity, ii.,
236 ; posts, i., 307, 365, ii., 202,
203 ; prisoners, i., 309; property,
i., 347, 350, ii., 200; province, i.,
322, 342, ii., 30; provinces, ii., 31;
ships, ii., 2 ; smugglers, ii., 212 ;
sovereign, ii., 58; squadron, i., 293 ;
sterling first cost (of an article), ii.,
299; subject, ii., 58; subjects, i.,
181, 334, 345, 350, 406, 411, 428,
ii., 55, 195, 198, 199,201, 206 ;
troops, i., 296, 306, ii., 3, 5, 15,

16, 198
British Museum, collections of, i., 3,

311
Broad Run, i., 84
Broadwater, Charles, i., 177, 178,

427, ii., 48, 79, 309, 330
Brock, R. A., i., vii., ii., 369
Brock's “Dinwiddie Papers," i., 63,

65, 91 ; "Spotswood Letters," i.,

32, ii., 369
Bronaugh family, i., xii., 53, 54, 105,

151; William, i., 427; William,

ii., 463, 464
Brown's Genesis of the United

States," i., 4
Bryan, William, i., 118
Buchan, Rev. Robert, i., 88, 97
Buchanan, Andrew, ii., 210
Bullitt, Helen, née Scott, i., 80
Bunker Hill, battle of, i., 198
Burgess ticket, i., 34, 35
Burgh, James, i., 247
Burgh's “ Political Disquisitions," i.,

247
Burgoyne, Gen. John, i., 285; “to

Burgoyne," i., 296
Burk's “ History of Virginia," i., 17,

143, 264, 392
Burke, Edmund, i., 104, 153
Burke's “Conciliation with America,"

i., 104
Burnet, Bishop, i., 384
Burton, John Hill, i., 151
Burton's “ Reign Queen Anne,"i.,

151
Butler, Mann, i., 290 ; Pierce, ii., 156
Butler's “ History of Kentucky," i.,

290
Byrd, Col. William (2d) of “West-

over," i., 32, 33, ii., 369; Col. Wil.
liam (3d) of “ Westover," i., 71,

90, ii., 76
Byrd family, ii., 339
“Byrd Manuscripts," i., 36

С

III

Bronaugh Family Bible, i., 29
Bronaugh, Jeremiah, i., 29, 39; John,

i., 79; Simpha Rosa Enfield, née
Mason (m. ist John Dinwiddie), i.,
29, 80, 374, ii., 463, 471 ; William,

i., 61, 63, 125
Brooke, Ann Mercer, née Selden, i.,

89; Francis Taliaferro, i., 30 ; John
Taliaferro, i., 89; Mrs., i., 89 ;

Robert, i., 30
Brooke family, i., 88
Brooke's “ Narrative of My Life," i.,

30
Brookes, Thomas, i., 374
Broughton, Sampson Shelton, Attor-

ney-General of New York, i., 43
Brown, Alexander, i., 4; Capt., i.,

193; Edward, i., 193; Frances,
née Fowke, i., 81 ; Mr., ii., 6, 7;
Dr. Gustavus, i., 81; Dr. Gustavus
Richard, i., 82, ii., 13; Tom, i.,

Cabbin Point, ii., 337
Cabell, William, i., 205, ii., 42, 43,

200, 274
Cabella, Capt., ii., 357
Cadiz, Spain, i., 320, 368
Calendar of State Papers (British), i.,

3
Calvert, Benedict, i., 167 ; Cecelius,

2d Lord Baron of Baltimore, i., 7,
407; Charles, 5th Lord Baltimore,
i., 55; Elizabeth, i., 167 ; Fred-

erick, 6th Lord Baltimore, ii., 346
Calvert Co. Committee of Vigilance,

i., 377
Calvert County, Md., i., 93, 97, 377
Cambridge, Mass., i., xiv., 190, 217
Camden, Charles Pratt, Lord, i., 152,

153, ii., 344, 345
Cameron, Va., parish of, i., 128
Campbell, Mrs. St. George Tucker,

née Mason, i., xi., ii., 183

[blocks in formation]

93, 106

Campbell's “Bland Papers," i., 284,

359, 367, ii., 184 ; History of

Virginia," i., 126
Canada, i., 34, 294, 311, 322, 342,

ii., 29, 30, 68-70
Canada Bill, i., 321
Canadian inhabitants, i., 364, 365
Capes, Breton, i., 294 ; Comfort, i.,

363, 396 ; Henry, i., 395
Carlyle, Maj. John, i., 61, 63, 190,

427 ; Sarah, née Fairfax, i., 61;

Thomas, i., 62
Carne's Colonial Alexandria," i.,

78
Carpenter's Hall, Philadelphia, i., 179
Carrington, Paul, i., 205, 206, 289,

ii., 102
Carroll, Daniel, ii., 174 ; Mr., ii., 213
Carroll family, i., 350
Carter, Betty, née Lewis, ii., 66 ;

Charles, of “ Ludlow," i., 222, 324,
392, ii., 56, 57; Frances, née Task-
er, ii., 340 ; George, of “Oatlands,”
i., xii.; Hebe Smallwood, née Gray-
son, ii., 220; Landon, i., 90 ; Rob-
ert, of “Nomini," i., 90, 131, 132,
156, 214, 216, ii., 5, 21, 75, 88, 89,
211, 212, 340 ; Robert, of “Sabine

Hail," ii., 220
Carter family, i., 54
Carter Letter-Books, i., 156, ii., 6,

90, 340
Carteret, Sir George, i., 408
Carthagena, i., 377
Cary, Col. Archibald, i., 222, 228,

229, 319, 336, 392 ; Col. Wilson

Miles, of “Ceely's," i., 296
Caswell, Col. Richard, i., 217
Cathalan, Messrs., ii., 357
Centinel," ii., 281
Centz's “ Republic of Republics," ii.,

183
Chamberlain, Judge Mellen, ii., 282,

283
Chapman, Constance, née Pearson, ii.,

11; Dr. Nathaniel, ii., II; Pear-

son (1st), ii., II; Pearson, ii., II
Chappawamsic Run. See Creeks.
Charles I., i., 4, 247, 407, ii., 286
Charles II., i., 1, 21, 158, 393, 397,

407, 408, 411, 413, 416, 418, ii., 26,

32, 283, 286
Charles III., King of Spain, i., 367.
Charles V., Emperor of Germany, i.,

247
Charles County, Md., i., 29, 38, 49,

50, 56, 79, 101, 153, 161, 164, ii.,
IO, II, 462, 465, 466, 473

Charleston, Charles Town, S. C., i.,

333, 368, ii., 15, 334
Charlestown, Mass., ii., 353
Charlestown, W. Va., i., 377
Charter Importation Rights, i., 119,

168, 172, 308, 334, 336
Charters of the colonies, i., 321, 322,

419, 421
Chase, Samuel, ii., 81, 82, 382
Chastellux, Marquis de, ii., 19
Chatham, William Pitt, Lord, i., 152,

293, 294, 386
Chesapeake Bay, i., 188, 232, 285,

288, 310, 377, 395, ii., 32, 81, 84,

85, 93, 99, 174, 379
Chesterfield, Lord, ii., 230
Chew, Mr., i., 280
Chichester, Ann Thomson, née Mason,

ii., 76, 77 ; Arthur Mason, i., xii.,
ii., 79; Richard, ii., 19, 76, 309,
330 ; Richard McCarty, ii., 76;
Sarah, Mrs. Thomson Mason, see

Mason
Chichester family, i.,
Chilton, Capt., ii., 336
Chotank, Chotanck, Chetauque, i.,

87, 90-94, ii., 36, 39, 74
Chotank Church, i., 19
Chotank Creek. See Creeks.
Christ Church, i., 128, 177
Christian, Col., i., 206 ; Mr., i., 121
Christian Temple Manor, ii., 462
Church of England, Established

Church, Establishment, i., 6, II,
116, 236, 241-243, 274, 344, ii., 90,

199
Church of the Holy Trinity, i., 2
Cincinnati, Society of the, ii., 101,

145
Clagett, Thomas, and Company, ii.,

326
Claiborne, Thomas, i., 392
Clarendon, Edward, Earl of, i., 408
Clark, George Rogers, i., 290, 307,

310–314, 362, 365, 366, ii., 2, 34,
35, 375 ; William, i., 290
Clark's “Campaign in the Illinois,"

i., 311, 314
Clason, A. W., ii., 284
Clay, Charles, ii., 245
Clayton, John, Attorney-General of

Virginia, i., 46
Clerks of county courts, i., 8, 24, 49
Cleveland, Hon. Grover, ii., 287
Clinton, George, Gov., ii., 274-280,

303
Clinton Papers, i., xii., ii., 276
Clopton, Judge John B., i., 256

VOL. 11.-31

Cockburn, Admiral, Sir George, i.,

96 ; Ann, née Bronaugh, i., 95, 96,
105, 110, 111, ii., 472; Dr., i., 96;
Martin, i., 95, 96, 105, 110, 113,
114, 116, 120, 159, 165, 166, 168,
200, 202, 205, 232, 296, 427, ii., 19,

70, 81, 309, 330, 373, 471, 472
Cocke, Catesby, i., 49
Cockpit Point Neck, i., 375, ii., 465
Codd, Col. St. Leger, i., 15
Cofer, Ensign, i., 233
Coke, Sir Edward, i., 247
Colburn, Jeremiah, i., xiv.
Colchester, Va., i., 103, 106, 111,

112, 115, 121, 154, 200, ii., 19,

311, 342, 348, 349
Colleton, Sir John, i., 408
Colonial Records of Virginia, i., 19
Commissary-General, i., 74, ii., 6
Committee of Correspondence, i.,

167, 168, 185
Committee of Safety, i., 201, 205–

209, 212-214, 216, 218-223, 264,
326, 339, ii., 343 ; MS. Journal of,

i., 220, 221
Committees of counties : Albemarle,

i., 173, 200, 209, 212 ; Augusta, i.,
183, 200, 209, 212; Fairfax, i.,
172, 173, 181-183, 185, 187, 195,
199, 200, 209, 212, 267, 268
Hanover, i., 173, 200, 209, 212 ;

Loudon, i., 186, 200, 209, 212
Companies • African, i., 37; Chesa-

peake and Ohio Canal, i., 189; East
India, i., 422, ii., 69, 70; Grand,
i., 155-157 ; Henderson's, i., 214,
289, 305-307, 310, 327, 328, 343,
344, ii., 344 ; Indiana, i., 289, 308,
324, 325, 327, 333, 341-344, ii., 21,
26, 239, 341-345, 406, 440 ; Ohio,
i., 58-61, 78, 79, 125, 131, 151,
155-158, 189, 214, 215, 291, 292,
301, 307, 334, 412, 414, ii., 5, 6,
23, 214, 356, 367, 461, 467 ; Poto-
mac, i., 189, 190; Plymouth, i.,
393, 394 ; Somers Islands or Ber-
mudas, i., 402; Vandalia, i., 215,
341-343 ; Virginia or London, i.,

4, 393, 403, 405-407, 409, 415
Confederate States, ii., 296
Confederation, Articles of, i., 267,

321-323, 341-343, 361, ii., 28–30,
119, 178, 185, 224, 249, 284, 295,
384 ; Amendments to the, ii., 382,

383
Confederation, Confederated States,

Confederacy, i., 343, ii., 65, 66,
105, 106, 108, 109, 116, 117, 166,

188, 246, 250, 256, 394, 396, 401,

407, 413, 418, 421, 430
Congress. See Continental.
Congress. See Federal.
Congressional, districts, ii., 346, 347 ;

receiver, ii., 60
Congressional Library, i., xiii., 291
Connecticut, i., viii., xiv., 264, 344,

ii., 104, 107, 109, 127, 160, 177,
303, 304, 352 ; “Compromise,” ii.,

127 ; system, ii., 128
Constable, David, i., 97, ii., 17, 18
Constantinople, i., 381, 410
Constitutions, of England or Great

Britain, see British ; of the United
States of America, see Federal ; of

Virginia, see Virginia.
Continental, account, i., 280 ; debt,

ii., 60 ; establishment, i., 366 ;
Loan Office, ii., 338 ; money, ii.,
421 ; receiver, ii., 60; service, i.,
287, 306, 370; treasury, i., 331,

352 ; troops, i., 352
Continental Congress, i., ix., 129, 172,

173, 179, 180, 184, 189, 192, 195,
196, 199–202, 204-206, 210, 212,
223-227, 235, 253, 254, 256, 257,
267–269, 271, 278-280, 282–285,
288, 293–296, 298, 300-302, 309,
318-323, 328, 330-332, 335, 339–
348, 350–356, 359, 361, 366-370,
423, 425, 426, 449, 451, ii., 2, 5,
21-23, 25, 28–31, 40-42, 45, 49-51,
55, 59-62, 64, 65, 68, 93-95, 97,
105-107, 116–118, 120, 121, 124,
144, 185, 186, 189, 190, 193, 194,
197, 198, 200, 202, 203, 223, 339.
373, 374, 379, 380, 382, 383, 390,

422, 474, 475
Conventions: Church Convention, i.,

32 ; Federal, State, see Federal
and Virginia, etc.

Conway Cabal," ii., 474
Conway, Moncure Daniel, i., xii., 86.

ii., 179; Richard Moncure, i., xii.,

81; Gen. Thomas, ii., 474
Conway's “George Washington and

Mount Vernon,"ii.,36;“ Life of Ed-
mund Randolph," i., 238, ii., 62,

179, 181, 189, 209, 277-279, 299, 374
Conyers, Sir Christopher, i., 47
Cooke, Elizabeth, née Travers, i., 58 ;

John, ii., 75; Sir John, i., 88, ii.,
75 ; John Esten, i., xv., 107, ii.,
211, 369, 372, 373, 375, 376; Mary
Thomson, née Mason, i., 26, ii.,
75, 336, 351, 458, 459; Travers, i.,
85, ii., 75

483

[ocr errors]
[ocr errors]

i., 74 ;

2 ;

Greenway,

I.VDEX.

Cooke's “ History of Virginia," i., I

“ Stories of the Old Dominion," i.,

170
Cooper, Lord Anthony Ashley, Earl

of Shaftesbury, i., 408 ; Mrs. Gen.

Samuel, née Mason, i., xi.
Corbin, Francis, member of the Va.

Assembly, visits Philadelphia and
attends sessions of Federal Conven-
tion, ii., 132 ; is recommended by
G. Mason to fill vacancy occasioned
by resignation of Wythe, 132 ; opens
debate in Va. Assembly on new
Federal Constitution, and approves
of it, 190; offers resolution calling
for a Convention in Virginia, 190 ;
defends his resolution against stric-
tures of Patrick Henry, 190 ; is
opposed by John Marshall, 191 ; is
made chairman of committee to
draw up bill for payment of British
debts, 195 ; is placed on another
committee of like nature, 200 ;
mentioned in letter of G. Mason as
drawing up British debt bill inju-
diciously, 195, 206; is delegate to
Va. Convention as Federalist, and
replies to speech of P. Henry, 230 ;
speaks on subject of Navigation of
Mississippi, 242;discusses provisions
relating to the militia, 247 ; approves
of clause relating to publication of
accounts, 250, 421 ; speaks on the
treaty-making power, 257 ; is com-
mended by Grigsby for his perspi-
cacity, 257; on committee to prepare
form of ratification of the Constitu-
tion, asserting doctrines of State
Sovereignty and Secession, 271;
deplores tendency of the govern-
ment in letter to J. Randolph, 293,
294 ; fears for Sovereignty of the
States, and anticipates consoli-

dated despotism,” 294
Corbin, Gawin, ii., 6
Cork fleet, i., 296

* Cornstalk,” Indian chief, i., 180
Cornwallis, Lord Charles, ii., 10, 16,

18, 20
Country-Seats : Arlington," i., 55 :
Aquasco," Md., ii., 351;.

Bed-
ford,” i., 91; “Belle Air," home
of Maj. Henry Fitzhugh, i., 88;
“Belle Air," home of Rev. Spence
Grayson, ii., 220 ; Belle Plaine,"
i., 89; “ Belleview," i., 88, 89,
291, 295, 296; “Belvidere," ii.,
339; “ Belvoir," i., 25, 61, 62, 76,

92, 105, 127 ; “ Berkeley," i., 87;
Berry. Hill," i., 88, 89;

Bland-
field,” i., 90 ; “ Blenheim," i., 90;
“Boscobel,” England, i., 2 ; “ Bos-
cobel,” Virginia,” i., 88 ; Brad-
ley,” i., 105, 110 ; Brandon," i.,
87 ; Brewood Hall," England, i.,
2, 3; Bushfield,” i., 89, 292 ;
Caledon," i., 92 ; “Castle Hill,'

Cedar Grove, Fairfax
Co., i., 106, III, 112, 302, ii., 351 ;
“ Cedar Grove,” King George Co.,
i., 91 ;

' Chantilly," i., 87, 89,
330, 333, ii., 105, 214; Chappa-
wamsic," i., 48, 67, 68, 73, 84, ii.,
39, 70;

Chillington," England,
i., Chotank," i., 91, 125 ;

Clermont," i., 443 ; “ Clives," i.,
54 ; “Clover Hill,” i., 376; “Col-
ross,” ii., 473;

Crow's Nest," i.,
88 ; “Errol," ii., 75, 76; Green-
spring," i., 193, 195 ;
Court,” i., 76 ; Gunston Hall,'
England, i., 2; “Gunston Hall,”
Maryland, i., 29; “Gunston Hall,"
Virginia, i., xv., 39, 57, 58, 72, 81,
82, 87, 93, 94, 98-103, 107-110,
121, 127, 129, 131, 141, 143, 144,
148, 159-162, 165, 167, 184, 185,
188, 189, 192, 193, 198, 209, 210,
213, 214, 216, 279, 280, 283, 291,
293, 295, 297, 302-304, 310, 314,
315, 319, 320, 348, 349, 367, 370,
442, 444, ii., 2, 6, 10, 12, 15, 17,
19, 21, 23, 33, 36, 40, 42, 44, 63,
66, 67, 71, 74, 75, 79, 81-83, 88,
90–92, 98, 99, 102, 104, 208, 209,
211, 212, 217, 298, 299, 302, 311-
315, 318, 319, 324, 326–329, 331,
332, 334, 337, 342, 348–350, 352,
354, 357, 359, 361, 363, 365, 372,
375, 376, 457, 459; “Hilton,'
i., 92; “ Hollin Hall,” England,
i., 39, 112; “Hollin Hall, Va.,
i., 106, 112, ii., 307, 351, 368, 473 ;

Hope Park,” i., 92 ;
Byres," Scotland, i., 81 ; “Hunt-
ley,” ii., 472, 473 ; “Lee Hall," i.,
89; “Leesylvania,” i., 90, 222;

Lexington," i., 112, 191, ii., 336,
351, 356, 472 ; “Marlboro," i., 53,
54, 59, 85, 88 ; “Marmion," i., 90,
92; Mattawoman,” Md., i., 56,
ii., II, 351 ; Menokin," i., 90 ;

Monticello," i., 192, 252, ii., 22,
324, 329, 363 ; “ Montpelier," Md.,
ii., 76; “Mount Airy," home of
Col. McCarty, i., 111, 302 ; “ Mount

“ House

348

Courts : of assize, i., 339 ; of admi-

ralty, i., 295, 368 ; of appeals, i.,
287, 308, 329, 334, 406, ii., 274,
386 ; corporation, ii., 200; county,
ii., 199, 310; district, ii., 199, 310;
of errors, ii., 386; of hustings, ii.,
200 ; of justice, i., 273, ii., 49;
supreme, i., 405 ; supreme court of
appeals, i., 289 ; of vice-admiralty,

i., 295
Courts, William, ii., 460
Craik, Dr. James, i., 161, ii.,
Crane Island, i., 72
Craven, William, Lord, i., 407
Crawford, Thomas, ii., 375; William.

County-Seats-Continued.
Airy," home of Col. Tayloe, i., 90;

Mt. Eilbeck," Md., i., 153 ;
“ Mount Vernon," i., 23, 54, 62
66-68, 87, 92, 106, 110, 113, 120-
122, 127, 138, 167, 177, 179, 184,
189, 213, 221, 293, 337, 370, ii.,
19, 63, 66, 67, 81, 82, 85, 89, 91,
93, 180, 196, 207, 220, 312, 329,
361, 363, 366, 376, 379, 381, 473,
474 ; "Mount Zephyr," i., 117;

Newington,” i., 93, 106, ii., 76 ;
“New Town," i., 39, 105, III;

* Nomini Hall” or Nomini,” ii.,
88, 89 ; North End," i., 67 ;
Okeley,” ii., 472, 473 ;

“Ossian
Hall,” i., 92 ; Osterly Park,"
England, i., 47; “Pasbytanzy," i.,
29, 54 ;
“ Peccatone,

i., 90;
“ Port Tobago, Md., i., 90 ;
“Raspberry Plain," i., xi., ii., 20,
71, 76, 79; “ Ravensworth," i., 89;
“Rich Hill," Md., i., 81;

“ Rich-
land," i., 54, 88, 89; Rippon
Lodge," i., 93; Rosegill,” i., 90 ;
“Rose Hill,” Md., i., 81; “Rose
Hill," Va., i., 23 : “Rosewell,"
i., 224 ; “ Rousby Hall," Md., i.,
377 ;

Rumford,” i., 119;
"Sabine Hall," i., 90, ii., 220 ;
“Salvington, i., 67, 88, 89;

Shirley," i., 87; Springfield,
i., 95, 105, 120, 129, 168, 200, 204,
208, ii., 81; “Stone Middleton,
Scotland,” i., 81 ; “Stratford," i.,
87, 89, 90, 376 ; “ Temple Hall,"
i., 46; “ The Cottage, King
George Co., ii., 351 ; - The Cot-
tage,

Stafford Co., i., 23, 54 ;
“Vue de l'Eau," Md., ii., II ;
“Wainside," Scotland, i., 81

Waterloo,”i., 91 ; “West Farm,"
i., 351 ;

Westover," ii., 16, 369 ;
“White House,” i., 72 ; Wood-
bridge,” i., 51, 81, 105, 112, ii.,
351 ; “Woodlawn,"i., 92 ; “Wood-
stock,"i., 54, 349; “Wyrley Grove,"

England, i., 3
County Courts : Fairfax, i., 120, 121,

167, ii., 79, 80, 309, 472 ; Princess
Anne, i., 45 ; Prince William, i., 49,

50 ; Stafford, i., 7-9, 20, 22, 79, 375
County Lieutenant, i., 8, 20, 24, 27,

33-35, 58
Court Houses : Fairfax, i., 182, 418 ;

Hanover, ii., 10, 16; Stafford, i.,
16, 22-24, 27, 31, 131, 376, ii., 79 ;
Westmoreland, i., 4, 5, 7

i., 155
Creasy's “Rise and Progress of the

English Constitution," i., 3
Creeks : Accokeek, i., 23 ; Accotink,

i., 21, 28, 72, ii., 463-465 ; Aquia,
i., 23, 97 ; 213; Buffalo, i., 412;
Chappawamsic, ii., 75, 465 ; Chick-
amuxon, Md., i., 38, ii., 311, 348,
349, 462, 466 ; Chotank, i., 91, 92 ;
Conogochieg, Md., ii., 335; Dogue
Neck (Doag), i., 23, 24, 28, 37, ii.,
463, 464, 469; George's, i., 60;
Great Hunting, i., 106, ii., 335,
358 ; Holt's, i., 100 ; Licking, i.,
214; Little Hunting, i., 23, 72, ii.,
348, 463, 464, 469; Little Kana-
wha, i., 325 ; Marchodock, i., 87;
Mattawoman, Md., ii., II, 462 ;
Neabecco (Neapsco ?), ii., 465 ;
Nomini, Nominey, i., 87; Pasby-
tanzy, i., 2, 54, 93 ; Pocorson, ii.,
358; Pohick, Pohike, i., 20, 21,
101, 106, 112, 115, ii., 460; Pope's,
i., 87; Potomac, i., 23, 27, 88, 97,
374 ; Quantico, i., 39, 84, 87, 269,
339, ii., 311 ; Rock, Md., i., 55,
60, 117, ii., 336, 359, 360, 464;
Romanetto, i., 412 ; Will's, i., 59

61, 190 ; Yellow, i., 412
Cresap, Col. Thomas, i., 59
Cripplegate, i., 42
Cromwell, Oliver, ., 160, 166,

264
Crowford, Stephen, i., 35
Crown Point, i., 195
Culpeper, Alexander, i., 23; Mar.

garet, Lady, i., 23; Thomas, Lord,

i., 21
Culpeper County, Va., ii., 347
Cumberland County, Eng., i., 56
Cunningham, Capt., ii., 63
Currabuck Inlet, i., 295
Curtis, George Ticknor, ii., 220

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »