Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

ON

PRACTICAL SUBJECTS.

Extracted chiefly from the

WORKS OF DIVINES OF THE

LAST CENTURY.

By RICHARD BURN, LL. D.
CHANCELLOR OF THE DIOCESE OF CARLISLE.

VOL. III.

LONDON:
PRINTED FOR T. CADELL IN THE STRAND.

MDCCLXXIV.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »