Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

OF

COVPER.

TO WHICH ARE PREFIXED,

A

LIFE OF THE AUTHOR

AND

OBSERVATIONS ON HIS WRITINGS.

NEWARK:

Printed by Hoit arid Hage;
FOR R. DUTTON, BIRCHIN LANE, CORNHILL; AND J. BOOTH,
DUKE STREET, PORTLAND PLACE, LONDON.

1801.
(Entered at Stationers' Hall.)

[ocr errors][ocr errors]

CENOX LIBRARA

NEW YORK

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »