Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

FIRST COURSE IN ALGEBRA

IN

A L G E B R A

BY

ALBERT HARRY WHEELER

TEACHER OF MATHEMATICS IN THE ENgLish High School at WORCESTER,

MASSACHUSETTS

WITH EIGHT THOUSAND EXAMPLES

INCLUDING

THREE THOUSAND MENTAL EXERCISES

BOSTON

LITTLE, BROWN, AND COMPANY

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »