Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

COPYRIGHT, 1882, 1910,

BY T. Y. CROWELL & CO.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

PAGE

353
299
540
317

67

226

345

511

133

8

661
121
420
367

264

336

321

437

185
553
548
531
659
150

21
414
350

11

565

165

117

463

224

676

527

417
370
161
199
469
636

48

683

208

539

416
299
186
57
58

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

301409

A. A. Procter

Wyatt

Lazarus

Swinburne

G. Houghton

E. Young

Richardson

Dobell

Thaxter.

Gould
Massey
Gilder
Bryant
E. Spenser
Poe
Collier
Stoddard
P. Cary.
Lytle
T. B. Aldrich

B. W. Procter.

Street

Scott

E. B. Bróuning:

Byron

Campbeli

Addison

Milton

Cowper,

Byron

Wordsworth

Percival

Crabbe

B. IV. Procter

W. Morris

J. T. Fields

Mackay.

P. Cary.

Landor

Tupper

Scott
E. Goodale
S. M. B. Piatt
Carew
Tennyson
Prescott.
Spofford
Eastman
J. J. Piatt
Holland.
Holland.
Akenside
Montgomery
Bloomfield.
Moore
E. B. Browning
Thomson
Larcom.
Hayne
Sargent .
Falconer

J. C. R. Dorr.

Bloomfield

C. G. Rossetti

Gilder

Sargent .

Cranch

Stoddard

390

226

365

125

328

617

477

237

421

113

578

434

531

208

419

271

272

7

384

40
388

64
59
332
255
471
218
196

40
466
233
470
173
540

PAGE

547
551
206
286
639
431
308
084
585
442
362
362
267
181
633
555
357
174
141
143

126

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »