Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 25 - If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each ; and one side equal to one side, viz.
Σελίδα 2 - A circle is a plane figure contained by one line, which is called the circumference, and is such that all straight lines drawn from a certain point within the figure to the circumference, are equal to one another.
Σελίδα 99 - The angle in a semicircle is a right angle; the angle in a segment greater than a semicircle is less than a right angle; and the angle in a segment less than a semicircle is greater than a right angle.
Σελίδα 4 - If a straight line meets two straight lines, so as to " make the two interior angles on the same side of it taken " together less than two right angles...
Σελίδα 66 - ... the sides containing the obtuse angle, by twice the rectangle contained by the side upon which, when produced, the perpendicular falls, and the straight line intercepted without the triangle between the perpendicular and the obtuse...
Σελίδα 65 - To divide a given straight line into two parts, so that the rectangle contained by the whole, and one of the parts, may be equal to the square of the other part.
Σελίδα 32 - F, which is the common vertex of the triangles ; that is, together with four right angles. Therefore all the angles of the figure, together with four right angles, are equal to twice as many right angles as the figure has sides.
Σελίδα 58 - If a straight line be bisected, and produced to any point ; the rectangle contained by the whole line thus produced, and the part of it produced...
Σελίδα 88 - The straight line drawn at right angles to the diameter of a circle, from the extremity of it, falls without the circle...
Σελίδα 33 - The straight lines which join the extremities of two equal and parallel straight lines towards the same parts, are also themselves equal and parallel.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας