Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 100 - Not a word to each other; we kept the great pace Neck by neck, stride by stride, never changing our place; I turned in my saddle and made its girths tight, Then shortened each stirrup, and set the pique right, Rebuckled the cheek-strap, chained slacker the bit, Nor galloped less steadily Roland a whit.
Σελίδα 274 - Cover your heads, and mock not flesh and blood With solemn reverence : throw away respect, Tradition, form, and ceremonious duty, For you have but mistook me all this while: I live with bread like you, feel want, Taste grief, need friends: subjected thus, How can you say to me I am a king?
Σελίδα 250 - WE watched her breathing through the night, Her breathing soft and low, As in her breast the wave of life Kept heaving to and fro. So silently we seemed to speak, So slowly moved about, As we had lent her half our powers To eke her living out. Our very hopes belied our fears, Our fears our hopes belied—- We thought her dying when she slept, And sleeping when she died. For when the morn came, dim and sad, And chill with early showers, Her quiet eyelids closed — she had Another morn than ours.
Σελίδα 263 - ... there can be but one supreme power, which is the legislative, to which all the rest are and must be subordinate, yet the legislative being only a fiduciary power to act for certain ends, •'' there remains still in the people a supreme power to remove or alter the legislative, when they find the legislative act_ contrary to the trust reposed in them.
Σελίδα 100 - I sprang to the stirrup, and Joris, and he; I g-alloped, Dirck galloped, we galloped all three ; "Good speed!" cried the watch, as the gate-bolts undrew ; "Speed!
Σελίδα 145 - And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground; and should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.
Σελίδα 443 - The many rend the skies with loud applause ; So Love was crown'd, but Music won the cause. The prince, unable to conceal his pain, Gaz'd on the fair Who caus'd his care, And sigh'd and look'd, sigh'd and look'd, Sigh'd and look'd, and sigh'd again : At length, with love and wine at once oppress'd, The vanquish'd victor sunk upon her breast.
Σελίδα 214 - You know what my manner of life hath been. Oh, I lived in and loved darkness, and hated the light. I was a chief, the chief of sinners. This is true; I hated godliness, yet God had mercy on me.
Σελίδα 216 - Thus I have given you a true, but not a full account of this great business; wherein he that runs may read, That all this is none other than the work of God. He must be a very Atheist that doth not acknowledge it.
Σελίδα 273 - Not all the water in the rough rude sea Can wash the balm from an anointed king ; The breath of worldly men cannot depose The deputy elected by the Lord.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας