Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

“ Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life.”

2 Tim. ri. 12.

NEW YORK:

PUBLISHED BY N. BANGS AND T. MASON, FCR THE

METHODIST EPISCOPAL CHURCH!.

Myers & Smith, Printers.

1823.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »