Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 142 - It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in: that bringeth the princes to nothing; he maketh the judges of the earth as vanity.
Σελίδα 124 - Jesus: that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts ; and be renewed in the spirit of your mind ; and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
Σελίδα 235 - And the harp, and the viol, the tabret, and pipe, and wine, are in their feasts but they regard not the work of the Lord, neither consider the operation of his hands.
Σελίδα 250 - Unto the pure all things are pure: but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure ; but even their mind and conscience is defiled.
Σελίδα 147 - Wherefore also God highly exalted him, and gave unto him the name which is above every name ; that in the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things on earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Σελίδα 253 - Yet the Lord will command His loving-kindness in the daytime, and in the night His song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.
Σελίδα 244 - O that I had wings like a dove : for then would I flee away, and be at rest.
Σελίδα 236 - As we have heard so have we seen, in the city of the Lord of hosts, in the city of our God: God will establish it for ever.
Σελίδα 277 - He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not : one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.
Σελίδα 232 - I will set no wicked thing before mine eyes: I hate the work of them that turn aside; it shall not cleave to me.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας