Εικόνες σελίδας
PDF

z

QUESTIONS FOR EXERCISE IN PRACTICE.-Page 182.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

186,
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

L3 6s 63d
L102 1s 2;d
L69 14s 3d
L3 13s 6 ord
L152s 03d
L160 15s 7+d
Ll 1814s 33d
L98 15s 34d
L942 5 8;d
L82 11s 5d
L5919s 6++wd
L9 10s 43d
198. Ll 4 13s 0#d
199. L566 2s 24d
200. L341 6s 9d.

32. L97 16s 3d.
33. L128 l8s 8d
34 L4335 15s 01.
* \ L4339 8s 1%.
35 L70 12s 6d
b L70 13s 11}
36. Worked
37. L.2094s 63d
38. L4 is 3d
39. Worked
40. Worked
41, Worked
42. Worked
43. Ll250s 0d
44. L823 Is 1}d
45. L543 12s 9d
46. L107 17s 0d

" * In the above, and in most of the following answers, to the end,

where *.
farthing, eit

is concerned, the calculations are made to the nearest
er more or less, and the fractions in general rejected,

+ 34. The answer by the common method is given first.

a

-

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

14,
15,
16.
17.
18.
19.
21.
22.
24.
26.

[ocr errors]
[ocr errors]

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
42.
43.
44.
45.
47.
48.
49.
51.

. Lll 6s 63d

. I22 15s 9d

L3 9s 8#d
LI4-8s 14d

. Ll:3 15s 10; d.
. L14 5s 10+d

L121 2s 43d

53.
|54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
|61.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Iscount.—Page 217.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

EQUATION OF PAYMENTS.–Page 222.

2. 233 months or
74 days nearly
3. May 13

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

EXCHANGE –Page 224.

11.
12.
13.

21.
23, 2210 florins

4. 70 days
6. 212, months or 67
days nearly

24. 2086 flor 19stiv
0 or pennings
27. 6019 flor l stiv
9 pennings
28, 1609 flor l stiv
5; pennings
29. 1927 flor 16 stiv
6 pennings
30. 1622 rix dol 13
stiv 144 pen
32. 2234 flor 19stiv
3}} pennings
33. 9918 flor 2 stiv
15; ; pennings.
36. L353

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »