Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 275 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30¿ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 125 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 276 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 251 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 164 - To multiply a decimal by 10, 100, 1000, &c., remove the decimal point as many places to the right as there are ciphers in the multiplier ; and if there be not places enough in the number, annex ciphers.
Σελίδα 276 - LIQUID MEASURE DRY MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.). 2 pints (pt.) = 1 quart (qt.). 2 pints = 1 quart (qt.).
Σελίδα 64 - Now .} of f- is a compound fraction, whose value is found by multiplying the numerators together for a new numerator, and the denominators for a new denominator.
Σελίδα 42 - The numerator and denominator of a fraction may be multiplied or divided by the same number without changing the value of the fraction.
Σελίδα 250 - How many inch cubes can be fitted into a box measuring on the inside 3 inches in length, 2 inches in width, and 1 inch in depth ? Find the number of cubic inches that can be fitted into boxes with the following inside dimensions: 7.
Σελίδα 26 - ... 40 yards make? 2. If it takes 8 yards of gingham at 12 cents a yard for a, dress, what does the cloth for the dress cost? 3. A girl earns 10 cents an hour. How much does she earn in a day of 8 hours? 4. A man works 8 hours a day, 6 days a week. How many hours a week does he work?

Πληροφορίες βιβλιογραφίας