Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

EVANS, THOMAS SANDERS, A.M. Coll. D. Ioann. Cant.,
Graecarum litterarum Professor apud Dunelmenses . T. S. E.

Fasc. I. 1000 (ii), 1060
Fasc. II. III (ii)
Aullarium, p. 388

FARRAR, FRIDERICVS GVILIELMVS, A.M. nuper Coll. SS.

Trin. Cant. Socius, Scholae Harroviensis e Magistris
Adiutoribus

F. W. F.
Fasc. II. 487

FLAMINIVS, MARCVS ANTONIVS, poeta celeberrimus, Foro-
corneliensis (nat. A. S. 1498, ob. A. S. 1550)

Fasc. II. 498 (ii)
GIFFORD, EDUINVS HAMILTON, S.T.P., olim Coll. D.

Iohannis Socius, nuper Scholae Regiae Brimichensis
Magister Informator

E. H. G.
Auctarium, p. 384, 392
GRAY, THOMAS, LL.B., Hist. hodiernae Prof. Cant. A. S. 1768,
poeta celeberrimus (nat. A. S. 1716, ob. A. S. 1771)

Fasc. 1. 26, 29, 35 GREEN, GYILIELMVS CAROLVS, Coll. Regal. Cant. quondam Socius

W. C. G. Fasc. I. 938 (iii): Fasc. II. 306 GRENAN, BENIGNVS, Humanitatis Professor in Collegio Harcuriano A. S. 1715

Fasc. II. 501, 503, 504 GRENVILLE, Honmus. Baro de (nat. A. S. 1739, ob. A. S. 1834)

Fasc. 1. 2 (iv), 13, 226, 679 GRETTON, FRIDERICUS E. S.T.B., Coll. D. Ioann. Cant. quondam Socius

F. E. G. Auctarium, p. 383, 393

GROTIVS, HVGO (nat. A. S. 1583, ob. A. S. 1645)

Fasc. I. 22, 30 (iii), 34, 37, 74, 89, 400 (iii), 485 GWATKIN, THOMAS, A.M. Coll. D. Ioann. Cant. Socius

Fasc. II. 258 (ii)

T. G.

HALFORD, HENRICVS, Baronettus (nat. A. S. 1776, ob.
A.S. 1844)

Fasc. I. 1, 3, 4, 10, 11, 18, 64, 169, 191, 367, 400, 579
HAMMOND, JACOBVS LEMPRIERE, A.M. Coll. SS. Trin.
Cant. Socius ....

J. L. H. Fasc, I. 740 (ii), 772 (ii), 805 (ii) HARDINGE, NICHOLAS, A.M. Coll. Regal. Cant. quondam Socius (nat. A. S. 1699, 0b. A. S. 1758)

Fasc. I. 789 (iii): Fasc. II. 498 (iii)

HERBERT, HON. GVILIELMVS, LL.D. ex Aede Christi
Oxon., olim Decanus Mancumiensis

Fasc. I. 146 (iii)
Fasc. II. 409 (iii)

HODGSON, FRANCISCVS, S.T.B. olim Coll. Eton. Praepo-
situs

Fasc. I. 2, 4 (ii), 30, 367 (ii), 471, 502, 592 (iii)
Fasc. II. 161, 162, 163, 186—189, 344, 345

HODGSON, FRANCISCVS COTTERELL, A.M, Coll. Regal.
Cant. Socius ......

Fasc. I. 968, 971

F. H.*

mator .....

HOLDEN, HENRICVS, S.T.P. Coll. Ball. Oxon. quondam
Schol., Scholae regiae Dunelmensis Magister Infor-

H. H.
Fasc. 1. 57, 158, 191 (iii), 192, 226 (iii), 227, 229,

268 (iii), 289 (ii), 400 (ii), 444 (ii), 561

Auctarium, p. 385-9, 400—2
HOLDEN, HVBERTVS ASHTON, LL.D. Coll. SS. Trin. Cant.

quondam Socius, Scholae regiae Gippesvicensis
Magister Informator

H. A. H.
Fasc. I. 5 (ii), 7, 12, 14, 16, 31, 32, 33, 39, 42, 45,

46, 48, 58, 59, 70, 71, 81, 82, 87, 91, 92, 93,
96, 102, 106, 115, 116, 117 (ii), 125, 126, 132,
133, 138, 141, 151, 156, 175, 183, 187, 190,
193, 196, 199, 202, 204, 213, 241, 244, 250,
252, 253, 263, 272, 294 (ii), 302, 306, 328,
329, 342 (ii), 366, 390, 392, 423, 424, 434,

437, 438, 454, 466, 488, 493, 498, 557, 563,
579 (ii), 612, 653, 654, 657, 668, 733 (ii),

790, 828, 843, 869, 874, 1071
Fasc. II. 34, 55, 62, 73, 99, III, 168, 185, 199,

202, 225, 267, 271, 303, 304, 306 (ii), 307

(iii), 308 (ii), 329, 370, 400 (iv), 406, 421, 486. HOLMES, ARTVRVS, A.M. Coll. Clar. Cant. Socius et Tutor A. H.

Fasc. I. 254, 255, 405, 444 (iii), 611, 716, 1046 (ii)

Fasc. II. 184, 236, 258, 460
HORNBY, IACOBVS IOHANNES, S.T.B. Coll. Aen. Nas. Oxon.
Socius

J.J. H.
Fasc. I. 191 (ii), 231

Fasc. II. 172, 173, 491
ISAACSON, IOHANNES FRIDERICVS, S.T.B. Coll. Div. Ioann.
Cant. quondam Socius

J. F. I.
Fasc. I. 484 (ii)
JEBB, RICARDVS CLAVERHOUSE, A.M. Coll. SS. Trin.
Cant. Socius et Praelector

R. C. J. Fasc. I. 289, 460 (ii), 613, 770 (ii), 773, 833,

940, 1025

Fasc. II. 377, 515, 516 JERRAM, CAROLVS S., A.M. Coll. SS. Trin. Oxon. quondam Schol.

C. J. Fasc. II. 47 (iii)

JACKSON, HENRICVS, A.M. Coll. SS. Trin. Cant. Socius... H. J.

Fasc. II. 14

JOHNSON, SAMVEL, LL.D. (nat. A. S. 1709, 06. A. S. 1784)

Fasc. I. 24, 281 (iii), 789, 945—949

Auctarium, p. 398
JONES, GVILIELMVS, M.A. Eques, Coll. Univ. Oxon. quon-

dam Socius, Poeticae Professor (nat. A. S. 1746, ob.
A. S. 1794)

Fasc. I. 117 (iii)
JONSTON, ARTVRVS, M.D. olim Coll. Reg. Aberdonensis
Praeses (nat. A. S. 1587, ob. A. S. 1641)

Fasc. I. 341

JORTIN, IOANNES, S.T.P. Coll. Iesu Cant. quondam Socius (nat. A. S. 1698, ob. A. S. 1770)

Fasc. I. 26 (ii), 233, 242, 520, 570

Fasc. II. 474
KEBLE, IOANNES, A.M., poeta celeberrimus, quondam
Poeticae Praelector apud Oxonienses

Fasc. II. 16, 264, 329 (ii)

KENNEDY, CAROLVS RANN, A.M. Coll. SS. Trin. Cant. quondam Socius

..... C. R. K.

Fasc. II. 452

KENNEDY, GEORGIVS IOANNES, A.M. Coll. D. Ioh. Cant. quondam Socius

G. J. K. Fasc. I. 127, 168 (iii), 752

H. K.

KERR, NELSONVS, LL.B. e Coll. D. Ioh. Bapt. Oxon.

Fasc. 1. 97, 146 (ii), 264, 274; 329 (iii) KYNASTON, HERBERTVS, S.T.P. Aedis Christi Oxon. quondam Alumnus, Scholae Paulinae Archididascalus

Fasc. I. 55

Fasc. II. 116, 395, 396
LANDOR, GVALTERVS SAVAGE (nat. A. S. 1754, 0b. A. S. 1864)

Fasc. I. 801, 897

LAWSON, MARMADVCAS, A.M. Coll. Magd. Cant. quondam
Socius, Senator

Fasc. I. 376 : Fasc. II. 415

S. L.

LEE, SAMUEL, A.M. Coll. Christ. Cant. quondam Schol. ...

Fasc. I. 233 (ii), 408, 464
Fasc. II. 9, 72, 301 (ii), 342

Auctarium, p. 383
LÉLY (OSTLER), IOHANNÉS M., A.M. Coll. Magd. Oxon.
quondam Schol.

Fasc. I. 211, 255 (iii), 281 (ii), 620, 622

Fasc. II. 146, 270, 271 (ii)
LOFFT, CAPEL, A.M. Coll. D. Pet. Cant. (nat. A. S. 1751, ob.
A. S. 1824)

Fasc. I. 489

J. M. L.

LONSDALE, JOHANNES, S.T.P. Episcopus Lichfeldensis,
Coll. Regal. Cant. quondam Socius

Fasc. II. 423

LONSDALE, IACOBVS GYLBY, A.M. Coll. Ball. Oxon. quon

dam Socius, Humanitatis Professor in Coll. Regal.
Londin.

J. G. L.
Fasc. I. 154, 165 (ii), 177, 190 (ii), 196 (ii), 235,

238, 318, 325, 342, 719, 726, 764 (ii), 772,
781 (ii), 785, 877, 914, 921, 938 (ii), 993, 998,

1031, 1054, 1085

Fasc. II. 146, 181: Auctarium, p. 389, 391 LOWTH, ROBERTVS, S.T.P. olim Episcopus Londinensis

Fasc. II. 6, 286, 488, 493, 496, 498, 505 LYTTELTON, BARO, LL.D., Coll. SS. Trin. Cant.

Fasc. II. 64 MACNAGHTEN, EDUARDVS, A.M. Coll. SS. Trin. Cant. quondam Socius ...........

E. M.
Fasc. II. 54
MADDOX, R. Etonensis (A. S. 1756)

Fasc. II. 496 (ii)
MAINE, HENRICVS IACOBVS SVMNER, LL.D. Aul. Trin.

Cant. quondam Socius ac Juris Prof. Regius, in Su-
prema apud Indos Curia Consiliarius

H.I.S. M.

Fasc. I. 499

MAITTAIRE, MICHAEL (nat. A. S: 1688, ob. A. S. 1747)

Fasc. I. 75, 76, 130 b MALDEN, CAROLVS EDUARDVS, e Coll. SS. Trin. Cant. C. E. M.*

Fasc. I. 314

MARKBY, THOMAS, A.M. Coll. SS. Trin. Cant. quondam

Schol..........

T. M.

Fasc. I, 1059
MARVELL, ANDREAS, poeta celeberrimus (nat. A. S. 1620,
ob. A. S. 1678)

Fasc. I. 440, 441, 835
MORVS, THOMAS, Vir Cl. (nat. A. S. 1480, ob. A. S. 1534)

Fasc. I. 25

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »