Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

THE SEVENTH DAY OF JANUARY, ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED
AND FIFTY-SIX, AND ENDED ON THE TWENTY-FIRST DAY

OF APRIL, ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED AND
FIFTY-SIX, AT THE CITY OF SACRAMENTO.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »