Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα ii - District Clerk's Office. BE IT REMEMBERED, That on the seventh day of May, AD 1828, in the fifty-second year of the Independence of the UNITED STATES OF AMERICA, SG Goodrich, of the said District, has deposited in this office the title of a book, the right whereof he claims as proprietor, in the words following, to wit : " THE CHILD'S BOTANY," In conformity to the act of the Congress of the United States...
Σελίδα ii - DISTRICT OF MASSACHUSETTS, TO WIT: District Clerk's Office. Be it remembered, that on the...
Σελίδα iv - The translator appeals to experience when he asserts, that not one in fifty of those who have gone through a course of instruction in drawing, can do more than copy such drawings as are placed before them. Being ignorant of the certain rules of the art, (and they are the most certain because mathematical,) they are always in leading strings, and unless endowed* with uncommon genius, never originate any design, and rarely attempt to draw from nature. It is to remedy this defective mode of teaching,...
Σελίδα 16 - Fig. 4. 12. The radius of a circle is a line drawn from the centre to the circumference ; as CB. Fig. 4. Therefore all radii of the same circle are equal. 13. The diameter of a circle is a right line drawn from one side of the circumference to the other, passing through the centre ; and it divides the circle into two equal parts, called semicircles ; as AB or DE.
Σελίδα 4 - If the angle be less than a right angle, it is called an acute angle ; if more, it is called an obtuse angle.
Σελίδα ii - States entitled an act for the encouragement of learning hy securing the copies of maps, charts and books to the author., and proprietors of such copies during the times therein mentioned, and also to an act entitled an act supplementary to an act, entitled an act for the encouragement of learning by securing the copies of maps, charts and books to the authors and proprietors of such copies during the times therein mentioned and extending the benefits thereof to the arts of designing, engraving and...
Σελίδα 59 - ... and, secondly, in order to connect internally the sides and angles of these quadrangles. It may, moreover, render the following pages a little easier of comprehension if we state that it has been surmised, though not proved, that the germ of these games was a single simple square, with lines running from the centre of one side to the centre of the opposite side, and from one corner to the other corner, and that the line of development which this game subsequently followed increased the number...
Σελίδα 17 - ... of a cone whose surface includes all the positions of the optical axis of that eye as successively directed to the different points of the arc. This cone will of course be right or oblique, according to the direction in relation to the plane of the paper of the line joining the optical centre with the centre of the circle of which the arc is a part. The axis of the other eye, in ranging from end to end of the vertical line...
Σελίδα 21 - A trapezoid has only two of its sides parallel ; as ABCD. (Fig. 4.) Any other four sided figure is called a trapezium. II. A figure which has more than four sides is called a polygon. A regular polygon has all its sides equal, and all its angles equal. III. The height of a triangle is the length of a perpendicular, drawn from one of the angles to the opposite side ; as CP. (Fig. 5.) The height of a four sided figure is the perpendicular distance between two of its parallel sides ; as CP.
Σελίδα ii - An act supplementary to an act, entitled, * An act for the encouragement of learning, by securing the copies of maps, charts, and books to the authors and proprietors of such copies, during the times therein mentioned,* and extending the benefits thereof to the arts of designing, engraving, and etching historical and other prints.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας