Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[graphic]
[blocks in formation]

HENRY COLBURN AND RICHARD BENTLEY,

NEW BURLINGTON-STREET.

LONDON:

PRINTED BY SAMUEL BENTLEY, DORSET-STREET.

CONTENTS

OF

THE THIRTIETH VOLUME.

POLITICAL EVENTS

[ocr errors]

.... 1. 41. 89. 137. 185. 225, 273. 321. 361. 409. 449. 497. NEW PUBLICATIONS, WITH CRITICAL REMARKS, 4. 45. 94. 142. 189. 229. 276. 327

366. 413. 453. 503.

THE DRAMA....

... 12. 54. 102. 150. 196. 238. 286. 332. 374. 420. 462. 513

MUSIC AND KING'S THEATRE.........

FINE ARTS.......

[ocr errors]

......

16. 104. 153. 199. 241. 289. 335. 377.424

57. 106. 157. 243. 291. 380. 424. 465. 522

VARIETIES-GREAT Britain.. 17. 58. 106. 157. 202. 246. 294. 336. 381. 425, 465.

[blocks in formation]

20. 64. 112. 164. 207. 252. 302. 342. 387. 430. 471. 522. .... 24. 69. 117. 168. 211. 255. 305. 345. 391. 432. 476.

..........

USEFUL ARTS AND NEW PATENTS.... 24. 71. 118. 169. 212. 256. 307. 346. 393. 434. 479. 524.

LISTS OF NEW PUBLICATIONS 27. 73. 121. 171. 213. 258. 308. 347. 395. 436. 482. 525.

LITERARY REPORTS.... 28. 73. 122. 172. 213. 259. 309. 347. 396, 436. 482. 525. BIOGRAPHICAL NOTICES OF DISTinguished PerSONS DECEASED....29. 75. 123. 173. 215. 260. 310. 349. 397. 438. 484. 527.

INCIDENTS, APPOINTMENTS, MARRIAGES, DEATHS, &c. 32. 80. 128. 176. 216, 264. 312. 353. 399. 439. 488. 545.

PROVINCIAL OCCURRENCES 35. 82. 130. 178. 219. 266. 314. 355. 402. 443. 490. 547. METEOROLOGICAL Reports..37. 88. 136. 181. 222. 270. 320. 358, 406. 446. 496. 501. COMMERCIAL REPORTS, BANKRUPTS, STOCKS, &c...39. 85. 133. 182. 222. 270. 317. 358. 407.447. 494, 550,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »