Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[graphic][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

HENRY COLBURN AND RICHARD BENTLEY,

NEW BURLINGTON-STREET.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

CONTENTS

OF

THE THIRTIETH VOLUME.

POLITICAL EVENTS ...... 1. 41. 89. 137. 185. 225, 273. 321. 361. 409. 449. 497. New PUBLICATIONS, WITH CRITICAL REMARKS, 4. 45. 94. 142. 189. 229. 276. 327

366. 413. 453. 503. THE DRAMA...

12. 54. 102. 150. 196. 238. 286, 332. 374. 420. 462. 513 MUSIC AND King's THEATRE..

16. 104. 153. 199. 241. 289, 335. 377. 424 PINE ARTS....

57. 106. 157. 243. 291. 380. 424. 465. 522 VARIETIES-GREAT BRITAIN.. 17. 58. 106. 157. 202. 246. 294. 336. 381. 425, 465.

523. FOREIGN VARIETIES . 20. 64. 112. 164. 207. 252. 302. 342. 387. 430. 471. 522. RURAL ECONOMY

24. 69. 117. 168. 211. 255. 305. 345. 391. 432. 476. USEFUL ARTS AND NEW PATENTS.... 24. 71. 118. 169. 212. 256. 307, 346. 393.

434. 479. 524. Lists of New PUBLICATIONS 27. 73. 121. 171. 213. 258. 308. 347. 395. 436. 482.

525. LITERARY REPORTS .... 28. 73. 122. 172. 213. 259. 309. 347. 396. 436. 482. 525. BIOGRAPHICAL Notices of DISTINGUISHED PERSONS DECEASED.... 29. 75. 123. 173.

215. 260. 310, 349. 397. 438. 484. 527. INCIDENTS, APPOINTMENTS, MARRIAGES, Deaths, &c. 32, 80, 128. 176. 216. 264.

312. 353. 399. 439. 488. 545. PROVINCIAL OCCURRENCES 35. 82. 130. 178. 219. 266. 314. 355. 402. 443. 490, 547. METEOROLOGICAL Reports.. 37. 88. 136. 181. 222. 270. 320. 358, 406. 446. 496.501. COMMERCIAL REPORTS, BANKRUPTS, STOCKS, &c... 39. 85. 133. 182. 222. 270. 317.

358. 407. 447. 494. 550.

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »