Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

NEW

EDITOR OF NEW

PRACTICAL ARITHMETIC,"
ELEMENTARY ALGEBRA,” ETC., IN THE SERIES.

BOSTON:
PUBLISHED BY ROBERT S. DAVIS & CO.
NEW YORK: BAKER, PRATT, & COMPANY, 142 & 144 GRAND STREET.

CHICAGO: JANSEN, MCCLURG, & COMPANY.
KEOKUK: BROWNELL & COMPANY.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »