Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Transp. HE 5896 .s86 1881

Entered, according to Act of Congress, in the year eighteen hundred and eighty-one, by

A. L. STIMSON,

In the Office of the Librarian of Congress at Washington.

Befication.

To THE RAILROAD COMPANIES

AND

THE EXPRESS SERVICE

IN AMERICA,

THIS HISTORY OF THE EXPRESS BUSINESS

IS RESPECTFULLY DEDICATED

BY THE AUTHOR.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »