Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

The tutor's assistant, or Comic figures of arithmetic, by Alfred Crowquill

Alfred Henry Forrester

[ocr errors][merged small][graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »