Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][subsumed]
[graphic]

SOME ACCOUNT

OF THE WORK OF

STEPHEN J. FIELD

AS A

LEGISLATOR, STATE JUDGE, AND JUDGE OF THE

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES.

WITH AN

INTRODUCTORY SKETCH

BY

JOHN NORTON POMEROY, LL.D.,

PROFESSOR OF LAW IN THE HASTINGS LAW DEPARTMENT OF

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

1881.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »