Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 63 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq.
Σελίδα 67 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 56 - Dry Measure 2 pints (pt.) =1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu.) 2150.42 cu.
Σελίδα 61 - LENGTH 12 inches (in.) = 1 foot (ft.) 3 feet = 1 yard (yd.) 5| yards = 1 rod (rd.) 320 rods = 1 mile (mi.) 1 mile = 1,760 yd.
Σελίδα 65 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 66 - We express the length- breadth, and thickness in units of the same denomination ; then we multiply the number of units in the length by the number of units in the breadth...
Σελίδα 170 - If 4 firkins of butter cost 26 dollars, what will 7 firkins cost ? 15. If 3 men can do a piece of work in 7 days, how long will it take 1 man to do it? How long would it take 4 men ? 16.
Σελίδα 43 - At 8 cents a pound, how many pounds of sugar can be bought for 48 cents ? For 50 cents ? For 58 cents ? For 62 cents ? For 64 cents ? 29.
Σελίδα 60 - TROY WEIGHT is used in weighing gold, silver, and precious stones. TABLE. 24 Grains (gr.) make 1 Pennyweight, dwt.
Σελίδα 100 - If 2 men start from the same place and travel in opposite directions, one at the rate of 4 miles an hour, and the other at the rate of 5 miles an hour, how far apart will they be at the end of 1 hour ? At the end of 2 hours ? 5 hours?

Πληροφορίες βιβλιογραφίας