Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[ocr errors]

STATES OF AMERICA

UNITED

TED

[graphic]

NATIONAL BUREAU OF STANDARDS • A. V. Astin, Director

Amplitude and Phase Curves for Ground-Wave

Propagation in the Band 200 Cycles per
Second to 500 Kilocycles

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »