Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 24 - If two triangles have two sides and the included angle of the one, equal to two sides and the included angle of the other, each to each, the two triangles will be equal.
Σελίδα 38 - That, if a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side less than two right angles, the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which are the angles less than the two right angles.
Σελίδα 227 - A spherical triangle is a portion of the surface of a sphere, bounded by three arcs of great circles.
Σελίδα 271 - The circumference of every circle is supposed to be divided into 360 equal parts, called degrees...
Σελίδα 43 - Hence, the interior angles plus four right angles, is equal to twice as many right angles as the polygon has sides, and consequently, equal to the sum of the interior angles plus the sum of the exterior angles.
Σελίδα 215 - The surface of a sphere is equal to the product of its diameter by the circumference of a great circle.
Σελίδα 107 - If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each, and also one side of the one equal to the corresponding side of the other, the triangles are congruent.
Σελίδα 93 - The area of a parallelogram is equal to the product of its base and altitude.
Σελίδα 231 - The angles of spherical triangles may be compared together, by means of the arcs of great circles described from their vertices as poles and included between their sides : hence it is easy to make an angle of this kind equal to a given angle.
Σελίδα 232 - F, be respectively poles of the sides BC, AC, AB. For, the point A being the pole of the arc EF, the distance AE is a 'quadrant ; the point C being the pole of the arc DE, the distance CE is likewise a quadrant : hence the point E is...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας