Κόμμα Ιωάννου: Μια προσέγγιση στη γνησιότητά του βάσει της κριτικής τού κειμένου και της ερμηνευτικής του [Comma Johanneum: An approach to its genuineness on the basis of textual criticism and its interpretation (Greek edition)]

Εξώφυλλο
Π. Πουρναράς - 132 σελίδες
0 Κριτικές

Πόσο αξιόπιστο είναι το κείμενο της Αγίας Γραφής που έχετε στα χέρια σας;

Υπήρξε συνεπής η διαδικασία μεταβίβασης του βιβλικού κειμένου ως τις σύγχρονες έντυπες εκδόσεις;

Το "Κόμμα Ιωάννου" αποτελεί μια χαρακτηριστική μελέτη περίπτωσης που αναδεικνύει και διαφωτίζει πτυχές αυτών των ζητημάτων. Η κριτική του κειμένου επιχειρεί να προσεγγίσει το ιερό κείμενο με τρόπο επιστημονικό και να αποφανθεί για την ακεραιότητα του. Η ιστορία της ερμηνείας του παρέχει πλούσιο υλικό αναφορικά με τις εξηγήσεις που δόθηκαν στην περικοπή και φανερώνει επικρατούντα ρεύματα σκέψης στο ρου του χρόνου.

Αυτή η μελέτη επιχειρεί να καταγράψει με τρόπο τεκμηριωμένο ως προς τον τόπο και το χρόνο τα πρόσωπα, τα θεολογικά ρεύματα και τις γραπτές πηγές που έπαιξαν κάποιον αξιόλογο ρόλο στην εντυπωσιακή περιπέτεια μιας περικοπής -του Κόμματος Ιωάννου.

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας