Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 160 - Valde quidem, inquam, probandos ; nudi enim sunt, recti et venusti, omni ornatu orationis tamquam veste detracta. Sed dum voluit alios habere parata, unde sumerent qui vellent scribere historiam, ineptis gratum fortasse fecit, qui illa volent calamistris inurere, sanos quidem homines a scribendo deterruit ; nihil est enim in historia pura et illustri brevitate dulcius.
Σελίδα 15 - Eh bien ! qu'il se réfugie alors dans le sein de l'antiquité; c'est là son véritable asile. Si les progrès du mauvais goût, les préventions de l'ignorance, les noirceurs de l'envie, les outrages de la haine , jettent dans son...
Σελίδα 120 - Rubiconem flumen, qui provinciae eius finis erat, paulum constitit, ac reputans quantum moliretur, conversus ad proximos : " Etiam nunc," inquit, " regredi possumus ; quod si ponticulum transierimus, omnia armis agenda erunt.
Σελίδα 74 - Amitae meae luliae maternum genus ab regibus ortum, paternum cum diis inmortalibus coniunctum est. Nam ab Anco Marcio sunt Marcii Reges, quo nomine fuit mater ; a Venere lulii, cuius gentis familia est nostra. Est ergo in genere et sanctitas regum, qui plurimum inter homines pollent, et caerimonia deorum, quorum ipsi in potestate sunt reges.
Σελίδα 292 - Magni praeterea existimans sincerum atque ab omni colluvione peregrini ac servilis sanguinis incorruptum servare populum, et civitates Romanas parcissime dedit et manumittendi modum terminavit.
Σελίδα 308 - ... excogitato genere suffragiorum, quae de magistratibus urbicis decuriones colonici in sua quisque colonia ferrent et sub die comitiorum obsignata Romam mitterent.
Σελίδα 207 - Xénophon , que Cyrus , dans sa dernière maladie, avait donné des ordres pour ses funérailles , il témoigna du mépris pour un genre de mort pareil, et désira que la sienne fût subite. La veille des ides de mars, en soupant chez Lépide, on agita quelle était la mort la plus douce : il se déclara pour la plus prompte et la plus inopinée. LXXXVIII. Il périt dans la cinquante-sixième année de son âge.
Σελίδα 348 - Corinthiarius," cum existimaretur quosdam propter vasa Corinthia inter proscriptos curasse referendos ; et deinde bello Siciliensi epigramma vulgatum est : " Postquam bis classe victus naves perdidit, Aliquando ut vincat, ludit assidue aleam.
Σελίδα 157 - Il ne fut désintéressé ni dans le commandement ni dans la magistrature. Il est prouvé qu'en Espagne il reçut, du proconsul et des alliés, de l'argent, qu'il demanda avec instance, comme un secours nécessaire pour acquitter ses dettes. Il livra au pillage plusieurs villes de Lusitanie, quoiqu'elles n'eussent fait aucune résistance et qu'elles eussent ouvert leurs portes à son arrivée.
Σελίδα 37 - On ne peut pas dire de Tacite , comme de Salluste , que ce n'est qu'un parleur de vertu; il la fait aimer à ses lecteurs autant que luimême paraît la sentir.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας