Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Select remains...with a memoir

William Nevins

Tappan Presbyterian Association

LIBRARY.

Presented by HON. D. BETHUNE DUFFIELD. From Library of Rev. Geo. Duffield, D.D.

[blocks in formation]
[graphic]

Gorge Duffeld A. M

In tali nunquam lassat venatio sylva.

A.D.1884.

[graphic]

BX 8915

N53

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »