Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

The Most Revd, Reginald Stephen Copleston, M.A., D.D., Lord Bishop

of Calcutta. The Hon'ble Sir. A. T. Arundel, K.C.B.I. The Hon'ble Sir. Denzil Ibbetson, KC S.I. Civil Ordinary Members of the The Hon'ble Mr. H. Erle Richards, K.C. Council of the GovernorThe Hon'ble Mr. J. P. Hewett, C.8.I., C.I.E. General of India. The Hon'ble Mr. E. N. Baker, C.8.I. A. Earle, Esq., C.S., Director of Public Instruction, Bengal. W. Gibson Wedderspoon, Esq., M A., LL.B., Director of Pablic Instruction,

Barma. H. Sharp, Esq., M.A., Director of Public Instruction, Eastern Bengal and

Assam.

ORDINARY FELLOWS.
*1904 Rerd. Father E. Lafont, S.J., C.I.E., M.I.E.E.

Babu Kalicharan Banarji, M.A., B.L.
Dr. P. K. Ray, D.Sc.
Sir Gooroo Dass Banerjee, Kt., M.A., D.L.
Dr. Rashbehary Ghose, C.I.E., M.A., D.L.
Babu Gaurisankar De, M.A., B.L.
Maulavi Seraj-ul-Islam, Khan Bahador, B.L.
Rai Debendranath Bay, Bahadur, L M.S."
H. M. Percival, Esq., M.A. (Lond.).
The Hon'ble Mr. Justice Saradacharan Mitra, M.A., B.L.
Babu Golapchandra Sarkar, Şastri, M.A., B.L.
N. N. Ghose, Esq., F.R.S.L.
Baba Chandranath Basu, M.A., B.L.
Mahamahopadhyay Haraprasad Sastri, M.A.
Shamsul-Ulama Ahmad.
Babu Umeschandra Datta, B.A.
G. W. Küchler, Esq., M.A.(Cantab).
C. Little, Esq., M.A. (Cantab).
Dr. J. C. Bose, C.I.E., M.A. (Cantab), D.Sc. (London).
Babu Bipinbihari Gupta, M.A.
Babu Mahendranath Ray, M.A., B.L.
A. Macdonell, Esq., M.A.
Rai Kailaschandra Bose, Bahadur, C.I.E., L.M.S.
Dr. Nilratan Şarkar, M.A., M.D.
Surgeon-General G. Bomford, C.I.E., M.D., I.M.8.
Babu Herambachandra Maitra, M.A.
Babu Ramendrasandar Trivedi, M.A.
M. E. du S. Prothero, Esq., M.A. (Oxon).
Babu Debaprasad Sarbadhikari, M.A., B.L.
The Hon'ble Babu Bhupendranath Basa, M.A., B.L.
W. H. Arden Wood, Esq., M.A., F.C.S., F.R.G.S.
Revd. E. M. Wheeler, M.A.
Dr. Soresprasad Sarbadhikari, M.D.
Baba Adharchandra Mukerjee, M.A., B.L.
W. Banks Gwyther, Esq., C.E.
Rai Chunilal Bose, Bahadur, M.B., F.C.S.
H. Stephen Esq., M.A.
B. Heaton, Esq.
E. B. Havell, Esq., A.R.C.A.
Lt. Col. G. F. A. Harris, M.D., F.R.C.P., I.M.S.

Ordinary Fellows, whose names are marked with an asterisk, are entitled to be Honorary Fellows when they cease to be Ordinary Fellows.

R

[ocr errors]
[ocr errors]

1904 Major R. Bird, C.I.E., M.D., D.P.H., F.R.C.8., I.M.8.

Dr. Kedarnath Das, M.D.
Dr. Upendranath Brahmachari, M.A., M.D.
Dr. C. E. Collis, M.A. (Cantab), Ph.D.
Dr. E. D. Ross, Ph.D.
Madhusudan Das, Esq., C.I.E., M.A., B.L.
Babu Brajendranath Sil, M.A.
H. R. James, Esq., M.A. (Oxon).
N. L. Hallward, Esq., M.A. (Cantab).
C. Russell, Esq., M.A. (Oxon).
Revd. R. Gee, M.A.
V. H. Jackson, Esq., M.A. (Oxon).
Revd. A. B. Wanı, M.A., B.D.
Revd. A Tomory, M.A.
G. C. Bose, Esq., M.A., F.C.S.
Asutosh Chaudhuri, Esq., M.A. (Cantab). Bar.-at-Law.
Babu Bhagavati Sahay, M.A., B.L.
Babu Surendranath Banerjee, B.A.
P. B. Mukharji, Esq., B.Sc., M.R.A.8.
H. E. Stapleton, Esq., B.A., B.Sc. (Oxon).
J. N. Das Gupta, Esq., B.A. (Oxou). Bar.-at-Law.
W. H. Everett, Esq., B.A., B.E., M.I.E.E.
8. O. Mahalanabis, Esq., B.Sc., F.R.S.E.
The Hon'ble Mr. Justice C, M. W. Brett, C.S.I.
The Hon'ble Mr. Justice B. G. Geidt.
The Hon'ble Mr. 8. P. Sinha, Bar.-at-Law.
P. J. Brühl, Esq., M.I.E.E., F.G.S., F.C.8.
T. H. Holland, Esq., F.R.S., K.G.8., A.R.C.S.
A. E. Silk, Esq., M. Inst. C.E.
The Hon'ble Mr. W. Inglis.
Rai Troyluckonath Banerjea, Bahadur.
H. S. Ashton, Esq.
D. M. Hamilton, Esq.
J. Macfarlane, Esq.
8. K. Ratoliffe, Esq.

The Hon'ble Syed Sharf-ud-din, Bar.-at-Law.
*1905 Maulavi Muhammad Yousuff, Khan Babadur, B.L.

The Rev. Father A. Neut, S.J.
The Hon'ble Mr. Justice R. F. Rampini, M.A., LL.D.
Lt. Col. R. H. Charles, M.D., M.C.H., F.R.C.S., I.M.8.
Rai Rajendrachandra Sastri, Bahadar, M.A.
Harinath De. Esq., M.A., M.R.A.S.
Shamsul-Ulama Mirza Ashruf Ali.
Lt.-Col. C. P. Lukis, M.D., F.R.C.P., I.M.S.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

• Ordinary Fellows, whose names are marked with an asterisk, are to bo Honorary Fellows when they cease to be Ordinary Fellows.

(0) PROVISIONAL FACULTY OF ARTS.

President :

Rev. FATHER E. LAFONT, S.J., C.I.E., M.I.E.E.

Members :

The Right Hon'ble Sir Gilbert John Elliot-Murray-Kynyomound,

P.C., G.C.M.G., Earl of Mipto, The Hon'ble Sir Andrew Henderson Leith Fraser, K.C.S.I., M.A.,

LL.D.
The Most Rev. Reginald Stephen Copleston, M.A., D.D.
The Hon'ble Sir A. T. Arundel, K.C.S.I.
The Hon'ble Sir Denzil C. J. Ibbetson, K.C.S.I.
The Hon'ble Mr. E. N. Baker, C.S.I.
The Hon'ble Mr. J. P. Hewett, C.8.I., C.I.E.
A. Earle, Esq., C.S.
W. Gibson Wedderspoon, Esq., M.A., L.L.B.
H. Sharp, Esq., M.A.
Babu Kalicharan Banorji, M.A., B.L.
Dr. P. K. Ray, D.Sc.
Sir Gooroo Das Banerjee, Kt., M.A., D.L
Babu Gaurisankar De, M.A., B.L.
Maulavi Seraj.nl-Islam, Khan Bahadur, B.L.
H. M. Percival, Esq., M.A. (Lond.).
The Hon'ble Mr. Jostice Saradacharan Mitra, M.A., B.L.
Babu Golapchandra Sarkar, Sastri, M.A., B.L.
N. N. Ghose, Esq., F.R.S.L.
Babu Chandranath Basu, M.A., B.L.
Mahamabopadhyay Haraprasad Sastri, M.A.
Shams-al-Ulama Ahmad.
Baba Umeschandra Datta, B.A.
G. W. Küchler, Esq., M.A. (Cantab).
C. Little, Esq., M.A. (Cantab).
Dr. J. C. Bose, C.I.E., M A. (Cantab), D.Sc. (London).
The Hon'ble Mr. Justice Asutosh Mookerjee, Saraswati, M.A. D.L.,

F.R.A.S., F.R.S.E.
Babu Bipinbihari Gupta, M.A.
Babu Mahendranath Ray, M.A., B.L.
A. Macdonell, Esq., M.A.
Dr. Nilratan Sarkar, M.A., M.D.
Baba Herambachandra Maitra, M.A.
Babu Ramendrabundar Trivedi, M.A.
M. E. do S. Prothero, Esq., M.A. (Oxon).
Babu Debaprasad Sarbadhikari, M.A., B.L.
The Hon'blo Baba Bhupendranath Basu, M.A., B.L.
W. H. Arden Wood, Esq., M.A., F.C.S., F.R.G.S.
Rev. E. M. Wheeler, M.A.
Dr. Suresprasad Sarbadhikari, M.D.
Baba Adharchandra Mokerjee, M.A., B.L.
Rai Chopilal Basu, Bahadur, M.B., F.C.S.
H. Stepben, Esq., M.A.
E. B. Havell, Esq., A.R.C.A.
Dr. Upendranath Brahmachari, M.A., M.D.
Dr. C. E. Cullis, M.A. (Cantab), Ph.D.
Dr. E. D. Roas, Ph.D.

Madhusudan Das, Esq., C.I.E., M.A., B.L.
Babu Brajendranath Sil, M.A.
H. R. James, Esq., M.A. (Oxon).
N. L. Hallward, Esq., M.A. (Cantab).
C. Russell, Esq., M.A. (Oxon).
Revd. R. Gee, M.A.
V. H. Jackson, Esq., M.A. (Oxon).
Rev. A. B. Wann, M.A., B.D.
Rev. A. Tomory, M.A.
G. C. Bose, Esq., M.A., F.C.S.
Agutosh Chaudhuri, Esq., M.A. (Cantab).
Babu Bhagavati Sabay, M.A., B.L.
Babu Sarendranath Banerjee, B.A.
P. B. Mukharji, Esq., B.Sc., M.R.A.S.
H. E. Stapleton, Esq., B.A., B.Sc. (Oxon).
J. N. Das Gupta, Esq., B.A. (Oxon), Bar.-at-Law.
W. H. Everett, Esq., B.A., B.E., M.I.E.E.
8. C. Mahalanabis, Esq., B.Sc., F.R.S.E.
P. J. Brühl, Esq., M.I.E.E., F.G.S., F.C.s.
T. H. Holland, Esq., F.R.S., F.G.S., A.R.C.S.
Rai Troyluckonath Banerjee, Bahadur.
H. S. Ashton, Esq.
D. M. Hamilton, Esq.
J. Macfarlane, Esq.
8. K. Ratcliffe, Esq.
The Hon'ble Syed Shurf-ud-din, Bar..at Law.
Maulavi Muhammad Yousuff, Khan Bahadur, B.L.
Rev. Father A. Neat. S.J.
The Hon'ble Mr. Justice R. F. Rampini, M.A., LL.D.
Rai Rajendrachandra Sastri, Bahadur, M.A.
Harinath De, Esq., M.A.
Shamsul-Ulama Mirza Ashruf Ali.

(it) PROVISIONAL FACULTY OF LAW.

President :
THE HON'BLE MR, JUSTICE AsutosMOOKERJEE, SARASWATI,

M.A., D.L., F.R.A.8, F.R.S.E.

Members :

The Hon'ble Sir Francis William Maclean, Kt., K.C.I.E., K.C., M.A.
The Hon'ble Mr. Henry Erle Richards, K.C.
Babu Kalicharan Banurji, M.A., B.L.
Sir Gooroo Dass Banerjee, K., M.A., D.L.
Dr. Rashbehary Ghose, C.I.E., M.A., D.L.
Maulavi Seraj-ul-Islam, Khan Bahadar, B.L.
The Hon'ble Mr. Justice Saradacharan Mitra, M.A., B.L.
Babu Golapchandra Sarkar, Sastri, M.A., B.L.
N. N. Ghose, Esq., F.R.S.L.
Babu Mahendanath Ray, M.A., B.L.
Babu Debaprasad Sarbadhikari, M.A., B.L.
The Hon'ble Babu Bhupendranath Bagu, M.A., B.L.
Asutosh Chaudhuri, Esq., M.A , (Cantab) Bar.-at-Law.
The Hon'ble Mr. S. P. Sinha, Bar.-at-Law.

The Hon'ble Mr. Justice C. M. W. Brett, C.S.I.
The Hon'ble Mr. Justice B, G. Geidt.
The Hon'ble Syed Shurf-ud-din, Bar.-at Law.
Maulavi Muhammad Yousuff, Khan Bahadur, B.L.
The Hon'ble Mr. Jnstice R. F. Rampini, M.A., LL.D.

(iii) PROVISIONAL FACULTY OF MEDICINE.

President:
LT.-Col. G. F. A. HARRIS, M.D., F.R.C.P., I.M.S.

Members :

Rai Debendranath Ray, Bahadur, L.M.S.
Rai Kailaschandra Basu, Bahadur, C.I.E., L.M.S.
Dr. Nilratan Sarkar, M.A., M.D.
Surgeon-General G. Bomford, C.I.E, M.D., I.M.8.
Dr. Suresprasad Sarbadhikari, M.D.
Bai Chunilal Basa, Bahadur, M.B.. F.C.S.
Major R. Bird, C.I.E., M.D, D.P.H., F.R.C.S., I.M.S.
Dr. Kedarnath Das, M.D.
Dr. Upendranath Brahmachari, M A., M.D.
Lt.-Col R. H. Charles, M.D., M.C.H., F.R.C.S., I.M.S.
Lt.-Col C. P. Lukis, M.D., F.R.C.8., I.M.S.

(iv) PROVISIONAL FACULTY OF ENGINEERING.

President :

THE HON'BLE MR. W. A. INGLIS.

Members :
A. Macdonell, Esq., M.A.
W. Banks Gwyther, Esq., C.E.
B. Heaton, Esq.
V. H. Jackson, Esq., M.A. (Ozon).
W. H. Everett, Esq., B.A., B.E., M.I.E.E.
P. J. Brühl, Esq., M.I.E.E., F.G.S., F.C.S.
T. H. Holland, Esq., F.R.S., F.G.S., A.R.C.S.
A. E. Silk, Esq., M. Inst., C.E.

(v) PROVISIONAL SYNDICATE.

President:

THE HON'BLE MR. JUSTICE A Sutosh MOOKERJEE, SARASWATI,

M.A., D.L., F.R.A.S., F.R.S.E. Vice-Chancellor.

Members :

Berd. A. B. Wann, M.A., B.D.
Revd. E. M. Wheeler, M.A.
C. Russell, Esq., M.A.

}

Arte.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »