Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

19

1884 J. Eliot, Esq., M.A., Officiating.

Charles H. Tawney, Esq., M.A. Officiating.

Charles H. Tawney Esq., M.A. 1885 W. Griffiths, Esq., M.A., Officiating.

W. Griffiths, Esq., M.A. 1886 Charles H. Tawney, Esq., M.A., Officiating 1887 P. K. Ray, Esq., D.Sc., Officiating.

P. K. Ray, Esq., D.So. 1889 Charles H. Tawney, Esq., C.I.E., M.A.

F. J. Rowe, Esq., N.A., Oficiating.

Charles H. Tawney, Esq., C.I.E., M.A. 1890 A. M. Nash, Esq., M.A., Officiating. 1891 A. M. Nash, Esq., M.A. 1892 W. Griffiths, Esq., M.A., Officiating. 1893 W. Griffiths, Esq., M.A. 1896 Alex. Pedler, Esq., F.R.S.

J. H.Gilliland, Esq., M.A., Officiating. 1897 J. H. Gilliland, Esq., M.A. 1898 Rai Troylackonath Banerjee Bahadur, Officiating.

William Booth, Esq., M.A., Sc.D., Officiating. 1899 A. C. Edwards, Esq., M.A., Officiating.

A. C. Edwards, Esq., M.A. 1902 Baba Kalicharan Banorji, M.A., B.L., Officiating. 1903 Babu Kalicharan Banurji, M.A., B.L. 1905 Babu Grischandra Mukerjee M.A., Officiating.

Babu Kalioharan Banorji, M.A., B.L. 1906 C. Little, Esq., M.A., Officiating. C. Little, Esq., M.A.

Assistant Registrars. 1885 Rai Troylackonath Banerjee, Bahadur. 1901 Baba Girischandra Mukerjee, M.A.

Representatives in the Bengal Legislative Council. 1893 The Hon'ble Mr. W. O. Bonnerjee. 1895 The Hon'ble Mr. A. M. Bose, M.A. 1897 The Hon'ble Mr. Kalicharan Banarji, M.A., B.L. 1899 The Hon'ble Dr. Asatosh Makhopadhyay, M.A., D.L., F.R.A.S.,

F.R.S.E. 1901 The Hon'ble Dr. Asutosh Mukhopadhyay, M.A., D.L., F.R.A.S.,

F.R.S.E. 1903 The Hon'ble Babu Bhupendranath Basa, M.A., B.L. 1905 The Hon'ble Babu Bhupendranath Basu, M.A., B.L.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Date (i) PROVISIONAL BOARDS OF STUDIES.

of appoint

(1) ENGLISH.
ment.
1905 H. M. Percival, Esq., M.A., President.

Babu Kalicharan Banurji, M.A., B.L.
N. N. Ghose, Esq., F.R.S.L.
M, Prothero, Esq., M.A.
Rev. E. M. Wheeler, M.A.
Baba Herambachandra Maitra, M.A.
W. H. A. Wood, Esq., M.A., F.C.S., F.R.G.S.
H. Stephen, Esq., MA.
N. L. Hallward, Esq., M.A.
Dr. E. D. Ross, Ph.D.
Rev. A. B. Wann, M.A., B.D.
J. N. Dasgupta, Esq., B.A. (Oxon).
Rev. A. Tomory. M.A.
Rev. R. Gee, M.A.
Baba Surendranath Banerjee, B.A.
Harinath De, Esq., M.A.

(2) GREEK, LATIN, FRENCH AND GERMAN. 1905 The Most Rev, R. S. Copleston, M.A., D.D., Lord Bishop of Calonttu

President.
H, M. Percival, Esq., M.A.
H. Stephen, Esq., M.A.
W. H. Arden Wood, Esq., M.A , F.C.S., F.R.G.S.
Rev. E. M. Wheeler, M.A.
Rev. A. B. Wann, M.A., B.D.
Dr. E. D. Rogs, Ph.D.
Rev. R. Gee, M.A.
Rev. A. Tomory, M.A.
Rev. Fr. A. Neat, S.J.
N. L. Hallward, Esq., M.A.
J. Macfarlane, Esq.,
Harinath De, Esq., M.A.

(3) SANSKRIT AND SANSKRITIC LANGUAGES. 1905 Sir Gooroo Das Banerjee, Kt., M.A., D.L., President.

The Most Rev. R. E. Copleston, M.A., D.D., Lord Bishop of Calca
The Hon'ble Mr. Justice Saradacharan Mitra, M A., B.L.

[ocr errors]

Date

of appoint

ment.
1905 Baba Golapchandra Sarkar, M.A., B.L.

Babu Chandranath Basu, M.A., B.L.
Mahamahopadhyay, Haraprasad Sastri, M.A.
The Hon'ble dir. Justice Asutosh Mookerjee Saraswati, M.A., D.L.,

F.R.A.S., F.R.S.E.
Babu Ramendrasandar Trivedi, M.A.
The Hon'ble Babu Bhupendranath Basu, M.A., B.L.
Madhusudan Das, Esq., C.I.E., M.A., B.L.
Babu Bhagavati Šahay, M.A.,

B.L.
Rai Rajendrachandra Sastri, Bahadur, M.A.
Harinath De, Esq., M.A.

(4) ARABIC, PERSIAN AND URDU.

1905 Dr. E. D. Ross, Ph.D., President.

Manlavi Seraj.nl-Islam, Khan Bahadur, B.L.
Shams-al-Ulama Ahmad.
H, E. Stapleton, Esq., B.A., B.Sc.
Manlavi Muhammad Yousnff, Khan Babador, B.L.
The Hon'ble Mr. Justice R. F. Rampini, M.A., LL.D.
Harinath De, Esq., M.A.
Shams-ul-Ulama Mirza Ashruf Ali.

(5) MATHEMATICS.

1905 The Hon'ble Mr. Justice Asutosh Mookerjee, Saraswati, M.A., D.L.

F.R.A.S., F.R.S.E., President.
Sir Gooroo Dass Banerjee, Kt., M.A., D.L.
Baba Gaurisankar De, M.A., B.L.
G. W. Küchler, Esq., M.A.
Baba Bipinbihari Gupta, M.A.
Baba Mahendranath Ray, M.A., B.L.
A. Macdonell, Esq., M.A.
Babu Ramendrasandar Trivedi, M.A.
Dr. C. E. Cullis, M.A., Ph.D.
V. H. Jackson, Esq., M.A.
Asutosh Chaudhari, Esq., M.A.
W. H. Everett, Esq., B.A., B.E., M.I.E.E.

[ocr errors]
[ocr errors]

(6) MATHEMATICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS. 1905 Rev. Father E. Lafont, S.J., C.I.E., M.I.E.E., President.

G. W. Küchler, Esq., M.A.
Dr. J. C. Bose, C.I.E., M.A., D.Sc.
The Hon'ble Mr. Justice Asatosh Mookerjee, Saraswati, M.A., D.L.,

F.R.A.S., F.R.S.E.
Babu Mahendranath Ray, M.A., B.L.
A. Macdonell, Esq., M.A.
Baba Ramendrasundar Trivedi, M.A.
V. H. Jackson, Esq., M.A.
P. B. Mukerjee, Esq., B.Sc., M.R.A.S.
Dr. C. E. Cullis, M.A., Ph.D.

[ocr errors]

Date

of sppoint

ment.
1905 Rai Chunilal Basn, Bahadur, M.B., F.0.8.

W. H. Everett, Esq., B.A., B.E., M.I.E.E.
8. C. Mabalanabis, Esq., B.Sc., F.R.S.E.
P. Brühl, Esq., M.I.E.E., F.G.S., F.C.8.

(7) CHEMISTRY.
1905 W. H. Arden Wood, Esq., M.A., F.C.8., F.R.G.S., President.

Rev. Father E. Lafont, 8.J., C.I.E., M.I.E.E.
Dr. J. C. Bose, C.I.E., M.A., D.Sc.
Dr. Nilratan Sarkar, M.A., M.D.
Baba Ramendrasundar Trivedi, M.A.
Dr. Suresprasad Sarbadhikari, M.D.
Rai Chunilal Bagu, Bahadur, M.B., F.C.S.
Dr. Upendranath Brahamachari, M.A., M.D.
V. H. Jackson, Esq., M.A.
G. C. Bose, Esq., M.A., F.C.S.
P. B. Mukerjee, Esq., B.Sc., M.R.A.S.
H. E. Stapleton, Esq., B.A., B.So.
8. C. Mahalanabis, Esq., B.Sc., F.R.S.E.
P. J. Brühl, Esq., M.I.E.E., F.G.S., F C.8.
T. H. Holland, Esq., F.R.S., F.G.S., A.R.C.S.

[ocr errors]
[ocr errors]

(8) BIOLOGY AND GEOLOGY.

1905 Dr. P. K. Ray, D.Sc. President.

Dr. Nilratan Sarkar, M.A., M.D.
Dr. Suresprasad Sarbadhikari, M.D.
Rai Chunilal Basu, Bahadur, M.B., F.C.8.
Dr. Upendranath Brahmachari, M.A., M.D.
T. H. Holland, Esq. F.R.8., F.G.8., A.R.C.S.
P. B. Mukerjee, Esq., B.Sc., M.R.A.S.
H. E. Stapleton, Esq., B.A., B.Sc.
S. C. Mabalanabis, Esq., B.Sc., F.R.S.E.
P.J. Brühl, Esq., M.I.E.E., F.G.S., F.C.S.
G. C. Bose, Esq., M.A., F.C.S.

[ocr errors]
[ocr errors]

(9) MENTAL AND MORAL SCIENCE. 1905 Baba Kalicharan Banarji, M.A., B.L., President.

Dr. P. K. Ray, D.Sc.
Sir Gooroo Dass Banerjee, Kt., M.A., D.L.
H. M. Percival, Esq., M.A.
N. N. Ghose, Esq., F.R.S.L.
Babu Umeschandra Datta, B.A.
The Hon'ble Mr. Justice Asutosh Mookerjee, Saraswati, M.A., I

F.R.A.S., F.R.S.E.
The Hon'ble Babu Bhapendranath Basu, M.A., B.L.
Rev. E. M. Wheeler, M.A.
H. Stephen, Esq., M.A.
Rev. A. B. Waon, M.A., B.D.
J. N. Dasgupta, Esq. B.A. (Ozon).

[ocr errors]

Date

of appoint

ment.
1905 H. R. James, Esq., M.A.

P. B. Mokerjee, Esq., B.Sc., M.R.A.S.
Babu Brajendranath Sil, M.A.

(10) HISTORY, POLITICAL ECONOMY & GEOGRAPHY. 1905 H. M. Percival, Esq., M.A. President.

Dr. P. K. Ray, D.Sc.
N. N. Ghose, Esq., F.R.S.L.
Mahamahopadhyay Haraprasad Sastri, M.A.
M. Prothero, Esq., M.A.
W. H. Arden Wood, Esq., M.A., F.C.S., F.R.G.S.
Babu Adharcbandra Mukerjee, M.A., B.L.
Dr. E. D. Ross, Ph.D.
N. L. Hallward, Esq., M.A.
Rev. R. Gee, M.A.
Rev. A. B. Wann, M.A., B.D.
Rev. A. Tomory, M.A.
J. N. Dasgupta, Esq., B.A. (Ozon).
J. Macfarlane, Esq.
S. K. Ratcliffe, Esq.
The Very Rev. Father A. Neat, S.J.

(ii) BOA RD OF MODERATORS IN ARTS, 1906.
Rev. E. M, Wheeler, M.A.
C. Russell, Esq., M.A.
Rev. A. B. Wann, M.A., B.D.
G. W. Küchler, Esq., M.A.
W. H. Arden Wood, Esq., M.A., F.0.8., F.R.G.8.

(iii) BOARD OF ACCOUNTS, 1906-1907.
Baba Gaurisankar De, M.A., B.L.
Dr. C. E. Callis, M.A., Ph.D.
Rai Troyluckonath Banerjee, Bahadur.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »