Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

REGULATIONS RELATING TO PRACTITIONERS

IN MEDICINE OR SURGERY DESIROUS OF OBTAINING DEGREES IN MEDICINE.

BACHELOR OF MEDICINE.

Candidates shall be admitted to the Two Examinations for the Degree of Bachelor of Medicine on producing Certificates to the following effect :

1. Of having been admitted, prior to the year 1840, Members of one of the legally-constituted Bodies in the United Kingdom for Licensing Practitioners in Medicine or Surgery; or, of having served, previously to 1840, as Surgeons or Assistant-Surgeons in Her Majesty's Army, Ordnance, or Navy, or in the Service of the Honourable the East India Company.

2. Of having received a part of their education at a recognised Institution or School, as required by the Charter of the University.

3. Of Moral Character, signed by two persons of respectability.

Candidates who have not taken a Degree in Arts, or passed the Matriculation Examination in this University, will be required to translate a portion of Celsus de Re Medicá.

DOCTOR OF MEDICINE.

Candidates who have been engaged during Five Years in the Practice of their Profession shall be admitted to the Examination for this Degree on producing. Certificates to the following effect :

1. Of having been engaged during Five Years in the Practice of their Profession.

2. Of having taken the Degree of Bachelor of Medicine in this University

Candidates who have not taken a Degree in Arts, or passed the Matriculation Examination in this University, will be required to translate a portion of Celsus de Re Medică.

Note referred to in page 60.—The Questions in Botany at the Pass Examination for the Degree of Bachelor of Medicine will be limited to a selection from the matters referred to in the following Syllabus.

1st. Definitions and explanations of the following terms : Achenium. Distichus. Medulla.

Rhizoma. Achlamydeus. Drupa.

Monadelphus. Ringens. Acotyledonus. Ductus.

Monochlamydeus. Samara. Æstivatio. Duramen. Monocotyledonus. Septicidalis. Albumen. Embryo.

Mucronatus. Siliqua. Alburnum. Endocarpium. Nectarium.

Silicula. Amentum. Endogenus. Nucleus.

Spadix. Amphitropus. Epicarpium. Orthotropus. Spatha. Anatropus. Epidermis. Palea.

Spermodermis. Antitropus. Epigynus. Panicula.

Spica.
Apocarpus. Equitans. Papilionaceus. Spongiola.
Arillus.
Etiolatus. Pappus.

Stipitatus.
Axilla.

Exogenus. Parenchyma. Stoma.
Bractea.
Folliculus. Parietalis.

Strobilus.
Bulbus.

Foramen. Pedicellus. Superior.
Capitulum. Frons.

Pedunculus. Sutura.
Capsula.
Funiculus. Peltatus.

Syncarpus.
Carpella.
Fusiformis. Pepo.

Syngenesia.
Caryopsis. Gemma.

Perianthium. Tegmen.
Caudex.
Germen.

Pericarpium. Testa.
Circinatus. Glans.

Perigonium. Tetradynamus.
Cirrus.
Gluma.

Perigynus. Thyrsus.
Coccus.
Hilum.

Perispermum. Torus.
Commissura. Hypogynus. Petiolus.

Truncatus.
Connectivum. Imbricatus. Phyllodium. Tuber.
Cormus.
Indehiscens. Placenta.

Turio.
Corymbus. Inferior.

Plumosus.

Umbella. Cotyledon. Involucrum. Plumula.

Umbilicus. Cremocarpium. Jugum.

Pollen.

Unguis.
Cuticula.

Labiatus. Polyadelphus. Utriculus.
Cyma.
Latex.
Pomum.

Vagina.
Dehiscentia. Legumen. Pyxidium. Valva.
Diadelphus. Lenticella. Racemus.

Valvatus. Dichotomus. Liber.

Rachis.

Vascularis. Dicotyledonus. Ligula.

Radicula.

Vena. Didynamus. Limbus.

Radix.

Vernatio. Digitatus. Loculicidus. Raphe.

Verticillatus. Discus. Lodicula. Raphides.

Vitta. Dissepimentum. Lomentaceus. Receptaculum.

2nd. Descriptions of Plants (according to the scheme specified below) selected from some of the following Natural Orders :

Ranunculaceæ, Papaveraceæ, Fumariaceæ, Cruciferæ, Resedaceæ, Violaceæ, Polygalaceæ, Caryophyllaceæ, Malvaceæ, Hypericineæ, Gera

niaceæ, Lineæ, Leguminosæ, Rosaceæ, Crassulaceæ, Umbelliferæ,
Caprifoliaceæ, Compositæ, Campanulaceæ, Ericineæ, Gentianaceæ,
Convolvulaceæ, Boraginaceæ, Solanaceæ, Scrophulariaceæ, Labiatæ,
Primulaceæ, Euphorbiaceæ, Orchidaceæ, Irideæ, Amaryllideæ, Liliaceæ,
Aroideæ, Cyperaceæ, Gramineæ.

The scheme for describing the Plants.
(a.) Stem. General Character.
(6.) Leaves. Arrangement.
(c.)

Stipulation.
(d.)

Composition. (e.)

Form. (f.)

Margin and Incision.
(g.)

Venation.
(h.) INFLORESCENCE. General Character.

Bracteal Appendages.
(3.) FLOWER. Peculiarities of Calyx.
(k.)

Corolla.
(1.)

Stamens

(noticing insertion). (m.)

Disk. (n.)

Pistil (as toOvary,Style,Stigma, Placentation). (0.) A brief sketch of the chief characteristics of the Order to

which the Plant belongs.

N.B.—The Candidates for Honours at all Examinations in Botany shall be required,

1st, To define any of the technical terms in the above list.

2nd, To describe Phanerogamous Plants according to the above Scheme, with the following additions in lieu of Question (o):

(0.) Fruit. General Character.
(p.)

Dehiscence.
(9.)

Placentation.
Arrangement of Embryo in the Seed.
Reasons for referring it to a particular Order to

which it may belong, or seem to approximate. (1.)

The «

Regions” and “Stations” usually af

fected by the species of that Order. 3rd. To answer questions on Botanical Physiology.

[The Regulations respecting the transmission of the Certificates to the Registrar; the Fees; the periods and the mode of conducting the Examinations; and the arrangement of the Candidates after Examination, are the same for all Candidates for the same Degrees.]

THE UNIVERSITY.

VISITOR.
The Queen.

CHANCELLOR.
The Earl of Burlington, LL.D., F.R.S.

VICE-CHANCELLOR. John George Shaw Lefevre, Esq., C.B., M.A., F.R.S.

THE SENATE. The Lord Bishop of Durham, D.D., F.R.S. The Lord Bishop of St. David's, D.D. The Lord Monteagle, F.R.S. The Lord Overstone. Andrew Amos, Esq., M.A. Neil Arnott, Esq., M.D., F.R.S. John Austin, Esq. John Bacot, Esq. Admiral Sir Francis Beaufort, K.C.B., F.R.S. Archibald Billing, Esq., M.D., A.M., F.R.S. Professor Brande, F.R.S. Sir James Clark, Bart., M.D., F.R.S. Sir Philip Crampton, Bart., M.D. Professor Empson, M.A. Professor Faraday, D.C.L., F.R.S. Rt. Hon. Sir James Robert George Graham, Bart.,

LL.D., M.P., F.R.S.

George Grote, Esq., M.A.
Henry Hallam, Esq., M.A., F.R.S.
Sir Stephen Love Hammick, Bart.
Rev. Professor Henslow, M.A.
Thomas Hodgkin, Esq., M.D.
Joseph Henry Jerrard, Esq., LL.D.
Francis Kiernan, Esq., F.R.S.
George Cornewall Lewis, Esq., M.A., M.P.
Charles Locock, Esq., M.D.
Sir John Wm. Lubbock, Bart., M.A., F.R.S.
Rt. Hon. Thos. Babington Macaulay, M.A., F.R.S.
Sir James M’Grigor, Bart., M.D., K.C.B., F.R.S.
Jones Quain, Esq., M.D.
John Ridout, Esq.
Peter Mark Roget, Esq., M.D., F.R.S.
Nassau William Senior, Esq., M.A.
James Walker, Esq., LL.D., F.R.S.
Henry Warburton, Esq., M.A., F.R.S.

Registrar.
Richard Wellesley Rothman, Esq., M.D.

Clerk to the Senate.

Mr. Henry Moore.

Printer to the University.

Mr. Richard Taylor.

1852.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »