Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

GRADUATES.

LL.D.

Colleges.
Carr, John Rodham,

1848. Manchester (New).
Foster, Charles James, 1849. University.
Freeth, Rev. Thomas Jacob, 1843. University.
Steere, Edward,

1850. University. Wood, Frederic John, 1848. University

M.D.

Medical Schools.

Ayres, Philip Burnard, 1841. University College.
Baines, Matthew,

1850. King's College. Ballard, Edward,

1844. University College. Barker, Thomas Herbert, 1847. University College. Barnes, Robert,

1848. Adj. St. George's Hosp. Barron, Edward Enfield, 1850. Guy's Hospital. Bateson, Henry,

1847. Guy's Hospital. Beck, Thomas Snow,

1849. University College. Bell, Hugh,

1847. Guy's Hospital. Bholanoth Bose,

1847. University College. Birkett, George,

1850. Charing Cross Hospital. Blake, James,

1846. University College. Brinton, William,

1848. King's College. Brown, Frederick James, 1846. University College. Browne, Henry,

1848. King's College. Browne, Joseph Hullett, 1844. Guy's Hospital. Carey, John,

1846. Richmond Hosp.,Dublin. Carlill, John Burford, 1850. University College. Carpenter, Anthony French, 1840. Sch.of Physic in Ireland. Chuckerbutty, Soorjocoomar G., 1849. University College.

Medical Schools. Cooke, William Marten, 1841. Webb Street. Cooper, Henry,

1841. University College. Davis, John Hall,

1845. University College. Eade, Peter,

1850. King's College. Edwards, William Thomas, 1850. University College. Elam, Charles,

1850. Leeds Sch. of Medicine. Ellison, James,

1845. St. Bartholomew's Hosp. Evans, John Owen,

1849. University College. Francis, Dayrell Jos. Thackwell, 1846. Guy's Hospital. Garrod, Alfred Baring, 1843. University College. Goodfellow, Stephen Jennings, 1841. St. Bartholomew's Hosp. Goodridge, H. Fred Augustus, 1849. University College. Growse, Robert,

1851. Guy's Hospital. Gull, William Withey,

1846. Guy's Hospital. Habershon, Samuel Osborne, 1851. Guy's Hospital. Hadwen, Arthur,

1847. University College. Harling, Robert Dawson, 1849. University College. Hassall, Arthur Hill,

1851. R. Coll.of Ss. in Ireland. Hawksley, Thomas,

1849. King's College. Heale, James Newton, 1850. St. Thomas's Hospital. Heaton, John Deakin, 1843. University College. Hensley, Frederick John, 1849. King's College. Herapath, William Bird, 1851. Bristol Medical School. Hicks, John Braxton, 1851. Guy's Hospital. Hindle, Richard,

1846. University of Edinburgh. Hudson, John,

1846. Leeds, and Univ. Coll. Humble, William Edward, 1845. University College. Inman, Thomas,

1844. King's College. Jenner, William,

1844. University College. Johnson, George,

1844. King's College. Jones, James,

1851. R. Coll. of Ss. in Ireland. Leonard, Thomas,

1845. University College. Mackenzie, Frederick William, 1841. University College. Manson, Fredericke Robert, 1844. King's College. Martyn, Patrick,

1844. Sch. of Physic in Ireland. Meryon, Edward,

1844. University College. Miller, William Allen,

1842. King's College. Monckton, Stephen,

1850. King's College. Nevins, John Birkbeck, 1846. Leeds, and Guy's Hosp. Noyes, Henry George, 1846. Guy's Hospital.

Medical Schools. Paley, William,

1842. London Hospital. Parker, Nicholas,

1847. London Hospital. Parkes, Edmund Alexander, 1846. University College.. Parsey, William Henry, 1848. King's College. Payne, Arthur James,

1848. King's College. Powell, Robert Hutchinson, 1845. Apoth.s' Hall of Ireland. Purvis, Prior,

1842. St. Thomas's Hospital. Quain, Richard,

1842. University College. Radcliffe, Charles Bland, 1851. Leeds Sch. of Medicine. Ramskill, Jabez Spence,

1849. Guy's Hospital. Randall, John,

1848. St. Bartholomew's Hosp. Ransom, William Henry, 1850. University College. Raper, William Augustus, 1844. University College. Rayner, William,

1841. University College. Redfern, Peter,

1847. 1. Surgeons' Sq., Edinb. Rees, George Augustus, 1844. St. Bartholomew's Hosp. Routh, Charles Henry Felix, 1845. University College. Russell, James,

1848. King's College. Salter, Henry Hyde,

1851. King's College. Sankey, Wm. Henry Octavius, 1850. St. Bartholomew's Hosp. Savage, Henry,

1845. University College. Sibson, Francis,

1848. University of Edinburgh. Smith, Edward,

1843. Queen's College, Birm", Smith, William Tyler,

1848. Bristol Medical School, Snow, John,

1844. Westminster Hospital. Storrar, John,

1839. University College. Sturt, Thomas James,

1847. King's College. Swayne, Joseph Griffiths, 1845. Bristol Medical School. Taylor, John,

1839. University College. Timms, Godwin Williams, 1845. University College. Topham, John,

1846. University College. Unwin, David,

1842. University College. Waddy, Jonathan Mason, 1841. Guy's and St. Thomas's. Ward, Stephen Henry,

1844. London Hospital. Way, William,

1843. University College. Whittle, Ewing,

1848. R. Coll. of Ss. in Ireland. Wilks, Samuel,

1850. Guy's Hospital. Williams, Thomas,

1845. Guy's Hospital. Williams, William Henry 1847. University College. Wing, Edwin,

1844. Sch. of Phys. in Ireland.

M.A.

Colleges. Bagehot, Walter,

1848. University. Barker, Philip Chapman, 1851. Spring Hill. Case, William Arthur,

1842. University.
Charlton, Rev. John Moon, 1848. Highbury.
Conder, Rev. Eustace Rogers, 1844. Spring Hill.
Creak, Rev. Albert,

1847. Spring Hill.
Creak, Rev. Henry Brown, 1844. Spring Hill.
Davies, David Charles, 1849. University.
Fletcher, James Bealey, 1850. University (Coward).
Foster, Charles James, 1841. University.
Fowler, Robert Nicholas, 1850. University.
Garran, Andrew,

1848. Spring Hill. Garvey, Rev. Richard,

1848. Highbury. Hall, Rev. George James, 1850. Highbury. Halley, Rev. Robert,

1849. University (Coward). Hutton, Richard Holt, 1849. Univy and Manch'(New). Jennings, Rev. Nathaniel, 1840. University (Coward). Jessel, George,

1844. University. Leatham, Edward Aldam, 1851. University. Lewis, Bunnell,

1849. University. Newth, Rev. Samuel,

1842. University (Coward). Randall, Uriah Brodribb, 1850. University. Roberts, Samuel,

1849. Manchester (New). Rushton, William,

1850. University. Shaen, William,

1842. University. Sherring, Matthew Atmore, 1850. University (Coward). Sibree, John,

1849. Spring Hill. Spicer, Thomas Trevethan, 1846. University. Stevenson, Rev. William Rawson,1850. University. Stratten, Rev. John Remington, 1845. University. Tayler, John Hutton,

1850. Univ. & Manch. (New). Todhunter, Isaac,

1847. University. Todhunter, William Bower, 1850. University. Tomkins, Rev. Frederick, 1847. University. Waley, Jacob,

1840. University. Weymouth, Richard Francis,

1849. University. Williams, Rev. Frederick Edgell, 1846. Highbury. Wills, Rev. Charles,

1850. Homerton.

LL.B.

Colleges. Browne, Joseph Houston, 1842. Royal Belfast Acad. Inst. Bruce, Samuel,

1851. University. Cahill, Patrick,

1846. St. Patrick's, Carlow. Camp, Stephen,

1841. University. Carr, John,

1839. University. Cope, Thomas Spencer,

1841. University. Dowling, James Sheen, 1841. King's. Farrer, Rev. William,

1847. Homerton. Fowler, William,

1850. University. Garvey, Rev. Michael Angelo, 1848. Highbury. Hargreave, Charles James, 1843. University Hawkes, Sidney Milnes, 1841. University. Hepburn, John Gotch, 1851. University. Hoggins, Albany Wyvill, 1841. University. Kirkus, Rev. William, 1850. Lancashire Independent. Marum, Edward Mulhallen, 1845. St. Patrick's, Carlow. Matthews, Henry,

1849. University. Molyneux, Edward Elcock, 1840. University. Mullens, Samuel,

1841. University. O'Donovan, Patrick,

1851. St. Patrick's, Carlow. Osler, Timothy Smith, 1848. University. Palmer, Hamilton Charles, 1851. University. Quain, John Richard,

1839. University. Russell, Robert,

1839. University. Sherring, Matthew Atmore, 1849. University (Coward). Simon, John,

1841. University. Smith, Rev. Daniel,

1850. Spring Hill. Smith, Edward,

1848. Queen’s, Birmingham. Smith, Philip Anstie,

1845. University. Spicer, Thomas Trevethan, 1847. University. Stansfeld, James,

1844. University. Stephens, Henry Goldwyer, 1841. Bristol. Wills, Alfred,

1851. University.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »