Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα


Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 44 - The circumference of every circle is supposed to be divided into 360 equal parts, called degrees ; each degree into 60 equal parts, called minutes ; and each minute into 60 equal parts, called seconds.
Σελίδα 64 - ... are equal to two right angles. Let ABC be a triangle, and let one of its sides BC be produced to D ; the exterior angle ACD is equal to the two interior and opposite angles CAB, ABC ; and the three interior angles of the triangle, viz. ABC, BCA, CAB, are together equal to two right angles.
Σελίδα 184 - RULE.* To the sum of the areas of the two ends add four times the area of a section parallel to and equally distant from both ends, and this last sum multiplied by £ of the height will give the solidity.
Σελίδα 43 - A circle is a plane figure, bounded by a curved line, called the circumference, which is every where equidistant from a certain point within it, called the centre.
Σελίδα 44 - A circle is a plane figure bounded by a curved line called the circumference, every point of which is equally distant from a point within called the center, Fig.
Σελίδα 20 - Multiply the divisor, thus augmented, by the last figure of the root, and subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend.
Σελίδα 43 - A Segment is any part of a circle bounded by an arc and its chord.
Σελίδα 524 - The length shall be taken on a straight Line along the Rabbet of the Keel of the Ship, from the Back of the Main sternpost to a perpendicular Line from the Forepart of the Main Stem under the Bowsprit...
Σελίδα 70 - ... proportionally : and if the sides, or the sides produced, be cut proportionally, the straight line which joins the points of section, shall be parallel to the remaining side of the triangle.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας