Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα ii - District Clerk's Office. BE IT REMEMBERED, That on the seventh day of May, AD 1828, in the fifty-second year of the Independence of the UNITED STATES OF AMERICA, SG Goodrich, of the said District, has deposited in this office the title of a book, the right whereof he claims as proprietor, in the words following, to wit...
Σελίδα ii - DISTRICT OF MASSACHUSETTS, TO WIT. DISTRIcT CLERK'S OFFIcE. BE it remembered, that on the...
Σελίδα ii - States entitled an act for the encouragement of learning hy securing the copies of maps, charts and books to the author., and proprietors of such copies during the times therein mentioned, and also to an act entitled an act supplementary to an act, entitled an act for the encouragement of learning by securing the copies of maps, charts and books to the authors and proprietors of such copies during the times therein mentioned and extending the benefits thereof to the arts of designing, engraving and...
Σελίδα ii - An act, supplementary to an act, entitled, An act for the Encouragement of Learning, by securing the copies of maps, charts and books to the authors and proprietors of such copies during the times therein mentioned ; and extending the benefits thereof to the arts of designing, engraving and etching historical and other prints.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας