Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 265 - Cubic Measure 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 265 - LIQUID MEASURE DRY MEASURE 4 gills = 1 pint . . . pt. 2 pints = 1 quart . . qt. 2 pints = 1 quart . . . qt. 8 quarts = 1 peck . . pk. 4 quarts = 1 gallon . . gal. 4 pecks = 1 bushel . . bu.
Σελίδα 285 - The dividend is the number to be divided. The divisor is the number by which we divide.
Σελίδα 265 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 313 - Multiplying or dividing both terms of a fraction by the same number does not change the value of the fraction.
Σελίδα 319 - To reduce a mixed number to an improper fraction, — RULE : Multiply the whole number by the denominator of the fraction, to the product add the numerator, and write the result over the denominator.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας