Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 108 - Pelops' line, Or the tale of Troy divine ; Or what (though rare) of later age Ennobled hath the buskin'd stage. But O, sad virgin, that thy power Might raise Musaeus from his bower ? Or bid the soul of Orpheus sing Such notes as, warbled to the string, Drew iron tears down Pluto's cheek, And made Hell grant what love did seek.
Σελίδα 99 - Haste thee Nymph, and bring with thee Jest and youthful Jollity, Quips and Cranks, and wanton Wiles, Nods, and Becks, and wreathed Smiles, Such as hang on Hebe's cheek, And love to live in dimple sleek ; 30 Sport, that wrinkled Care derides, And Laughter holding both his sides.
Σελίδα 113 - Alas ! what boots it with incessant care To tend the homely slighted shepherd's trade, And strictly meditate the thankless Muse? Were it not better done, as others use, To sport with Amaryllis in the shade Or with the tangles of Neaera's hair?
Σελίδα 109 - And when the sun begins to fling His flaring beams, me, goddess, bring To arched walks of twilight groves...
Σελίδα 108 - To bless the doors from nightly harm. Or let my lamp, at midnight hour, Be seen in some high lonely...
Σελίδα 91 - And wisdom's self Oft seeks to sweet retired solitude, Where, with her best nurse, contemplation, She plumes her feathers, and lets grow her wings, That in the various bustle of resort Were all too ruffled, and sometimes impaired. He that has light within his own clear breast May sit i...
Σελίδα 51 - Left me all helpless, with the irreparable loss Of sight, reserved alive to be repeated The subject of their cruelty or scorn. Nor am I in the list of them that hope ; Hopeless are all my evils, all remediless. This one prayer yet remains, might I be heard, No long petition — speedy death, 650 The close of all my miseries and the balm.
Σελίδα 40 - To daily fraud, contempt, abuse and wrong, Within doors, or without, still as a fool, In power of others, never in my own ; Scarce half I seem to live, dead more than half. O dark, dark, dark, amid the blaze of noon, Irrecoverably dark, total eclipse Without all hope of day! O first created beam, and thou great Word, Let there be light, and light was over all; Why am I thus bereaved thy prime decree?
Σελίδα 91 - Some say no evil thing that walks by night. In fog or fire, by lake or moorish fen, Blue meagre hag, or stubborn unlaid ghost, That breaks his magic chains at curfew time, No goblin or swart faery of the mine, Hath hurtful power o'er true virginity.
Σελίδα 76 - Nothing is here for tears, nothing to wail Or knock the breast; no weakness, no contempt, Dispraise, or blame; nothing but well and fair, And what may quiet us in a death so noble.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας