Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Printed for John Bell nearExeter Exchange Strand London Nov,20*1777.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »