Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

ELEMENTS OF ECONOMICS

VOL. I.

ECONOMICS OF INDUSTRY

BEING THE FIRST VOLUME OF

ELEMENTS OF ECONOMICS

BY

ALFRED MARSHALL

Professor of Political Economy in the University of Cambridge,

sometime Fellow of Balliol College, Oxford.

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »