Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 54 - To reduce a mixed number to an improper fraction. RULE. Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the numerator for a new numerator, and place it over the denominator.
Σελίδα 57 - Divide by any number that will divide two or more of the given numbers without a remainder, and set the quotients, together with the undivided numbers, in a line beneath.
Σελίδα 53 - To reduce an improper fraction to a whole or mixed number, — RULE : Divide the numerator by the denominator ; the quotient will be the whole or mixed number.
Σελίδα 101 - In any proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes.
Σελίδα 129 - Multiply each debt by its term of credit, and divide the sum of the products by the sum of the debts. The quotient will be the average term of credit.
Σελίδα 22 - APOTHECARIES' WEIGHT. 20 Grains = 1 Scruple 3 Scruples = 1 Drachm 8 Drachms = 1 Ounce 12 Ounces = 1 Pound APOTHECARIES
Σελίδα 23 - French ell 4 gills or naggins= 1 pint 2 pints = 1 quart 2 quarts = 1 pottle 2 pottles = 1 gallon 2 gallons = 1 peck 4 pecks = 1 bushel 8 bushels = 1 quarter 5 quarters = 1 load 3 bushels =1 sack J , 12 sacks =lchldrn.
Σελίδα 23 - OF TIME. 60 Seconds = 1 Minute 60 Minutes =± 1 Hour 24 Hours = 1 Day 7 Days = 1 Week 28 Days = 1 Lunar Month...
Σελίδα 16 - The number to be divided is called the dividend. The number by which we divide is called the divisor.
Σελίδα 51 - ... The number above the line is called the Numerator. The numerator shows or enumerates the number of parts expressed by the fraction. If we divide anything into four equal parts, we express three of these parts by the fraction J. The numerator and denominator are called the Terms of the fraction. 62. A fraction corresponds to an example in division before the process is performed, the numerator corresponding to the dividend and the denominator to the divisor. Therefore the TRUE or REAL VALUE of...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας