Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 260 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 257 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 252 - Dry Measure 2 pints (pt.) =1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu.) 2150.42 cu.
Σελίδα 59 - ... Which is the greater number, 659 or 569 ? 697 or 769 ? 571 or 751 ? Find 8 hundreds. Write the number in figures. Find 8 hundreds, 8 tens, and 8 ones. Find 9 hundreds, and represent the number by figures. Find 9' hundreds, 9 tens, and 9 ones. Read: 845 984 901 991 999 880 862 936 909 919 808 881 933 847 990 900 888 818 The greatest number that can be expressed by three figures is 999. Add 1 to 999 ; how many hundreds have you ? Ten hundreds make 1 thousand. The number one thousand is expressed...
Σελίδα 255 - TROY WEIGHT. 24 grains (gr.) = 1 pennyweight (pwt.). 20 pennyweights = 1 ounce (oz.). 12 ounces = 1 pound (lb.). 351. Apothecaries' weight is used in mixing medicines and in selling them at retail. APOTHECARIES
Σελίδα 242 - Divide as in the division of integers, and point off as many decimal places in the quotient as the number of decimal places in the dividend exceeds the number in the divisor.
Σελίδα 254 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints — 1 quart (qt...
Σελίδα 256 - TABLE. 12 inches (in.) = 1 foot (ft.). 3 feet = 1 yard (yd.). 5| yards, or 16| feet = 1 rod (rd.). 320 rods = 1 mile (mi.). 1 mi.
Σελίδα 106 - ... fish ; ^ of them were perch. How many were perch ? 4. If a man can walk 4 miles per hour, how long will it take him to walk 28 miles at this rate ? 5. 3 is ^ of what number ? 3 is ^ of what number ? 6. 3 boys bought a melon for 15 cents. What shall each boy pay ? 7. Harry had 32 marbles and sold ^ of them. How many did he sell ? How many had he left ? 8. Frank bought a pair of rabbits for 35 cents and sold them for 50 cents. What did he gain ? 9. What will 3 pints of milk cost at 6^ per quart?...
Σελίδα 159 - ... is the result obtained by multiplying. The multiplicand and multiplier are called factors of the product. The sign (x) of multiplication is read multiplied by, when the multiplier follows the multiplicand. 396 x 2 = 792 is read, 396 multiplied by 2 equals 792. When the multiplier precedes the multiplicand, the sign is read times. 2 x 396 — 792 is read 2 times 396 = 792. 5. If a man travel 96 miles in a day, how far, at that rate, will he travel in 2 days ? 96 miles, traveled in 1 day.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας